Veri koruma bildirimleri

Şirketimizle ilgilendiğiniz için çok memnunuz. Verilerin korunması, EDE International AG'nin yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. EDE International AG'nin internet sayfalarının kullanımı, herhangi bir kişisel veri sağlamadan mümkündür. Ancak, bir veri sahibi web sitemiz aracılığıyla özel kurumsal hizmetlerden yararlanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli hale gelebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman EDE International AG için geçerli olan ülkeye özgü gizlilik politikalarına uygun olacaktır. Şirketimiz, işbu gizlilik politikası ile topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri bu veri koruma beyanı aracılığıyla hakları konusunda bilgilendirilmektedir.

Veri denetleyicisi olarak EDE International AG, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem almıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımlarında her zaman güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri sahibi, örneğin telefon gibi alternatif yollarla kişisel verilerini bize göndermekte serbesttir.

1 | Veri denetleyicisinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında veri denetleyicisi:

EDE Uluslararası AG
Steinackerstrasse 3
8302 Kloten, Schweiz
Telefon: + 41 44 3652800
E-Posta: info@ede-international.com
Web sitesi: www.ede-international.com

2 | Web sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının hazırlanması

Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz otomatik olarak erişen bilgisayarın bilgisayar sisteminden veri ve bilgi toplar. Aşağıdaki veriler toplanır:

 • Veri işleme kapsamı
 • Tarayıcı türü ve kullanılan sürüm hakkında bilgi
 • Çağıran cihazın işletim sistemi
 • Arayan cihazın IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Web sitemizden erişilen web siteleri ve kaynaklar (resimler, dosyalar, diğer sayfa içerikleri).
 • Kullanıcının sisteminin web sitemize eriştiği web siteleri (yönlendiren izleme)

Bu veriler ayrıca sistemimizde log dosyalarına kaydedilir. Bu veriler, belirli bir kullanıcının kişisel verileriyle birlikte saklanmaz, böylece bireysel site ziyaretçilerinin kimliği belirlenemez. Veri işleme, GDPR Madde 6(1)(f)'ye (meşru menfaat) dayanmaktadır. Meşru menfaatimiz, aşağıda belirtilen amaca ulaşılmasını sağlamaktır.

Web sitemizin uyumluluğunu olabildiğince çok ziyaretçi için sürdürmek ve kötüye kullanımla mücadele etmek ve arızaları ortadan kaldırmak için sözde günlükleme yapılır. Bu amaçla, görüntüleme hatalarına, BT sistemlerimize yapılan saldırılara ve/veya web sitemizin işlevselliğindeki hatalara mümkün olduğunca erken tepki verebilmek için çağrı yapan bilgisayarın teknik verilerinin günlüğe kaydedilmesi gerekir. Ek olarak, verileri web sitesini optimize etmek ve genel olarak bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini ve düzgün çalışmasını sağlamak için kullanırız.

3 | Kurabiye

EDE International AG web siteleri tanımlama bilgilerini kullanır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sistemine yerleştirilen ve saklanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerez kullanır. Birçok tanımlama bilgisi, sözde bir tanımlama bilgisi kimliği içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Web sitelerinin ve sunucuların çerezin saklandığı belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir dizi karakterden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, veri sahibinin bireysel tarayıcısını diğer tanımlama bilgilerini içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz tanımlama bilgisi kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

EDE International AG, tanımlama bilgilerinin kullanımı yoluyla, bu web sitesinin kullanıcılarına, tanımlama bilgisi ayarı olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcının çıkarları doğrultusunda optimize edilebilir. Tanımlama bilgileri, daha önce de belirtildiği gibi, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir çünkü bu, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından yapılır. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği ürünleri bir tanımlama bilgisi aracılığıyla hatırlar.

Veri sahibi, kullanılan internet tarayıcısında ilgili bir ayar vasıtasıyla herhangi bir zamanda web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesini kalıcı olarak engelleyebilir. Ek olarak, halihazırda ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın İnternet tarayıcılarında mümkündür. Veri sahibi, kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir. 

4 | Web sitemize kayıt

İlgili kişi, kişisel verilerini (ilk oturum açma) sağlayarak EDE International AG'nin web sitesine kaydolma olanağına sahiptir. Kayıt için aşağıdaki kişisel verileri talep ediyoruz:

 • İsim
 • Soyisim
 • E-Posta
 • Şirketteki pozisyonu
 • Şirketin adı / yeterlilik ortağı

İlgili kişi tarafından girilen kişisel veriler, yalnızca EDE International AG'nin dahili kullanımı ve EDE International AG'nin kendi amaçları için toplanmakta ve saklanmaktadır. İşlemeden sorumlu kişi (kontrolör), verileri, kişisel verileri münhasıran işlemeden sorumlu kişiye atfedilebilen dahili bir amaç için kullanacak olan bir veya daha fazla işleyiciye, örneğin bir paket hizmet sağlayıcısına iletebilir.

İşlemden sorumlu kişinin web sitesine kaydolarak (ilk oturum açma), ilgili kişinin İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin tek yolu olduğu ve gerekirse işlenen suçları soruşturmamıza olanak tanıdığı için saklanır. Bu bağlamda, bu verilerin saklanması EDE International AG'nin korunması için gereklidir. Prensip olarak, bu veriler, yasal olarak iletilmesi için bir zorunluluk olmadıkça veya verilerin iletilmesi cezai kovuşturma amacına hizmet etmedikçe, üçüncü şahıslara aktarılmaz.

İlgili kişinin kaydı ve kişisel verilerin gönüllü olarak sağlanması, işleyicinin ilgili kişiye, konunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek içerik veya hizmetler sunma amacına hizmet eder. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri herhangi bir zamanda değiştirmekte veya bunları kontrolörlerin veri tabanından tamamen silmekte özgürdür.

İşlemden sorumlu kişi (kontrolör), herhangi bir zamanda, talep üzerine, hangi kişisel verilerin saklandığına ilişkin bilgileri ilgili kişiye sağlayacaktır. Ayrıca veri sorumlusu, ilgili kişinin talebi veya bildirimi üzerine, verilerin saklanmasına yönelik herhangi bir yasal yükümlülükle çelişmediği sürece kişisel verileri günceller veya siler. Bu kapsamda, işlemeden sorumlu kişinin (kontrolör) tüm personeli, ilgili kişi için irtibat kişisi olarak mevcuttur.

5 | Web sitesi üzerinden iletişim seçeneği/iletişim formunun kullanımı

EDE International AG'nin web sitesi, yasal hükümler temelinde, şirketimizle hızlı bir elektronik iletişim kurmanın yanı sıra bizimle doğrudan iletişim kurmayı mümkün kılan bilgiler içerir ve bu aynı zamanda elektronik postanın (e-posta) genel bir adresini de içerir. adres). Bir veri sahibi, veri denetleyicisiyle e-posta veya bir iletişim formu aracılığıyla iletişime geçerse, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanır. Veri sorumlusuna bir veri sahibi tarafından gönüllü olarak sağlanan bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya onunla iletişim kurulması amacıyla saklanacaktır. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.


Bize iletişim formumuz aracılığıyla yazıp iletişim bilgilerinizi (tercihleriniz dahil; örneğin hangi ürünlerimizle ilgilendiğiniz dahil) verirseniz, bunları yasal gerekliliklere uygun olarak işleriz ve yalnızca aşağıdakilere yanıt vermek için kullanırız: sorgunuz

6 | Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Veri denetleyicisi, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa Direktifi ve Tüzüğü veya veri denetleyicisinin tabi olduğu ilgili yasa veya yönetmeliklerdeki diğer yasa koyucu tarafından öngörüldüğü durumlarda işleyecek ve saklayacaktır. .

Saklama amacının artık geçerli olmaması veya Avrupa Direktifi ve Tüzüğü veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen saklama süresinin sona ermesi durumunda, kişisel veriler yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak bloke edilecek veya silinecektir. 

7 |Veri sahibinin hakları

a) Teyit hakkı

Her veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmelik tarafından tanınan, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin veri sorumlusundan onay alma hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu teyit hakkını kullanmak isterse, istediği zaman 1. maddede belirtilen veri sorumlusu ile iletişime geçebilir.

b) Bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Yönetmelik tarafından tanınan, kendisiyle ilgili kaydedilmiş kişisel verilere herhangi bir zamanda ücretsiz olarak erişme ve bunların bir kopyasını alma hakkına sahip olacaktır. veri denetleyicisinden. Ayrıca, Avrupa Direktifi ve Tüzüğü, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim izni vermiştir:

– İşleme amaçları

– İşlenmekte olan kişisel veri kategorileri

– Kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar söz konusu olduğunda

– Mümkünse kişisel verilerin saklanması planlanan süre veya bu mümkün değilse bu sürenin belirlenmesine ilişkin kriterler

– Kendileriyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme veya veri sorumlusu tarafından işlenmesinin kısıtlanmasını veya bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkının varlığı

– Bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı

– Veri öznesinden kişisel veriler toplanmadıysa: Verilerin kaynağına ilişkin mevcut tüm bilgiler

– GDPR Madde 22(1) ve (4) uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık ve bu tür verilerin işlenmesinin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler ders

Ayrıca, veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir. Durum buysa, veri sahibinin aktarımla bağlantılı olarak uygun güvenceler hakkında bilgi edinme hakkı da vardır.

Bir veri sahibi bu bilgi edinme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman 1. maddede belirtilen veri denetleyicisiyle iletişime geçebilir.

c) Düzeltme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmelik tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin gecikmeksizin düzeltilmesini alma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, ek beyan yoluyla da dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman 1. maddede belirtilen veri denetleyicisiyle iletişime geçebilir.

d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmelik tarafından tanınan, aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olması halinde, veri denetleyicisinden kendisiyle ilgili kişisel verilerin gecikmeksizin silinmesini talep etme hakkına sahiptir ve işleme gerekli olmadığı sürece:

Kişisel veriler, artık gerekli olmayan amaçlar için toplandı veya başka bir şekilde işlendi.

Veri sahibi, GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca işlemenin dayandığı onayı iptal eder ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.

Veri sahibi, GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz ediyor ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yok veya veri sahibi GDPR Madde 21(2) uyarınca işlemeye itiraz ediyor.

Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.

Kişisel verilerin silinmesi, veri denetleyicisinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamındaki yasal bir yükümlülüğe uyum için gereklidir.

Kişisel veriler, Sanat uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır. 8(1) GDPR.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi, EDE International AG tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini ayarlamak isterse, istediği zaman 1. maddede belirtilen veri denetleyicisiyle iletişime geçebilir. EDE International AG çalışanları, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapar.

Kişisel veriler EDE International AG tarafından alenileştirilmişse ve veri denetleyicisi olarak şirketimiz kişisel verileri Madde uyarınca silmekle yükümlüdür. 17(1) GDPR, EDE International AG, veri sahibinin talep ettiği yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri denetleyicilerini bilgilendirmek için mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak teknik önlemler de dahil olmak üzere makul önlemleri uygulayacaktır. kişisel verilere veya kişisel verilerin kopyalarına veya çoğaltmalarına tüm bağlantıların verildiği diğer veri sorumluları, işleme gerekli olmadığı sürece silinir. EDE International AG çalışanları, bireysel durumda gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

e) İşlemeyi kısıtlama hakkı

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmelik tarafından verilen, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması durumunda veri denetleyicisinden işleme kısıtlamasını alma hakkına sahip olacaktır:

Kişisel verilerin doğruluğu, veri sorumlusunun kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan bir süre boyunca veri sahibi tarafından itiraz edilir.

İşleme hukuka aykırıdır, veri sahibi kişisel verilerin silinmesine itiraz eder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.

Veri denetleyicisi, işleme amaçları için artık kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak veri konusu, yasal iddiaların oluşturulması, kullanılması veya savunulması için buna ihtiyaç duyar.

Veri sahibi, GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz etmiştir ve veri denetleyicisinin meşru gerekçelerinin veri sahibininkileri geçersiz kılıp kılmadığı henüz net değildir.

Yukarıda belirtilen koşullardan biri karşılanırsa ve bir veri sahibi, EDE International AG tarafından saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istediği zaman 1. maddede belirtilen veri denetleyicisiyle iletişime geçebilir. EDE International AG çalışanları, işlemeyi kısıtlamak için düzenlemeler yapmak.

f) Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmelik tarafından tanınan, veri sahibi tarafından bir veri denetleyicisine sağlanan kendisiyle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış bir şekilde elde etme hakkına sahip olacaktır. , yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen biçim. Ayrıca, GDPR Madde 6(1)(a) uyarınca rızaya dayalı olması kaydıyla, kişisel verilerin sağlandığı veri denetleyicisinin herhangi bir engellemesi olmaksızın bu tür verileri başka bir veri denetleyicisine iletme hakkına sahip olacaktır. GDPR Madde 9(2)(a) veya GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca bir sözleşmeye dayalı olarak ve işleme, kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça otomatik yollarla gerçekleştirilir veya veri denetleyicisine verilen resmi yetkinin kullanılmasında.

Ayrıca, GDPR Madde 20(1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, kişisel verilerin doğrudan bir veri denetleyicisinden başka bir veri denetleyicisine aktarılmasını talep etme hakkına sahip olacaktır. teknik olarak mümkün olması ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilememesi şartıyla.

Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için, veri konusu herhangi bir zamanda EDE International AG ile iletişime geçebilir.

g) İtiraz hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzüğü tarafından tanınan, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Madde 6(1)(e) veya (f) GDPR temelinde. Bu, bu hükümlere dayalı olarak profil oluşturma için de geçerlidir.

EDE International AG, itiraz durumunda, veri konusunun çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan zorlayıcı meşru gerekçeler veya yasal hakların iddiası, kullanımı veya savunulması için kanıtlayamadığımız sürece kişisel verileri artık işlemeyecektir. iddialar.

EDE International AG'nin kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işlemesi halinde, veri sahibinin söz konusu pazarlama için işlenen kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkı olacaktır. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu sürece, profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi, EDE International AG'nin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlenmesine itiraz ederse, EDE International AG kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyecektir.

Ek olarak, veri sahibi, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, EDE International AG tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlarıyla veya istatistiksel amaçlarla yürütülen kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça GDPR Madde 89(1) uyarınca amaçlar.

İtiraz hakkını kullanmak için veri sahibi, EDE International AG'nin herhangi bir çalışanıyla veya başka bir çalışanla doğrudan iletişime geçebilir. Veri sahibi ayrıca, 2002/58/EC Direktifine bakılmaksızın, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında teknik özellikleri kullanan otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz hakkını kullanmakta özgür olacaktır. 

h) Profil oluşturma dahil olmak üzere bireysel durumda otomatik karar verme

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmelik tarafından tanınan, profil oluşturma da dahil olmak üzere, kendisini veya kendisini ilgilendiren yasal sonuçlar doğuran, yalnızca otomatik işlemeye dayalı karar vermeye tabi olmama hakkına sahip olacaktır. kararın (1) veri sahibi ile veri denetleyicisi arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya bu sözleşmenin ifası için gerekli olmaması veya (2) Birlik veya Üye Devlet yasası tarafından kontrolörün tabi olduğu ve söz konusu yasanın veri konusunun hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri ortaya koyduğu veya (3) veri sahibinin açık rızasıyla üstlenildiği.

Kararın (1) veri sahibi ile veri denetleyicisi arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olması veya (2) veri sahibinin açık rızasıyla verilmiş olması halinde, EDE International AG, en azından veri sahibinin müdahalesini elde etme, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkını içeren, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak.

Veri sahibi, otomatik kararlarla ilgili haklarını kullanmak isterse, istediği zaman 1. maddede belirtilen veri sorumlusu ile iletişime geçebilir.

i) Veri koruma yasası kapsamında onayı iptal etme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Tüzüğü tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahiptir.

Veri sahibi, muvafakatini geri çekme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman 1. maddede belirtilen veri sorumlusu ile iletişime geçebilir.

8 | İşlemenin yasal dayanağı

Sanat. 6 I(a) GDPR, belirli işleme amaçları için onay aldığımız işleme prosedürleri için yasal dayanak olarak şirketimize hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesinin, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olması, örneğin mal teslimi veya başka bir hizmet veya bedel sağlanması için gerekli olan işleme faaliyetlerinde olduğu gibi. , işleme GDPR Madde 6 I (b)'ye dayalıdır. Aynı durum, sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili soruşturmalarda. Şirketimizin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerekli kılan yasal bir yükümlülüğe tabi olması durumunda, işleme Art. 6 ben (c) GDPR. Son olarak, işleme operasyonları Art'a dayanabilir. 6 I(f) GDPR. Yukarıda sayılan hukuki dayanakların hiçbirinin kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri, veri sahibinin menfaatleri, temel hak ve özgürlükleri korunmak kaydıyla, şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru bir menfaatinin korunması için gerekli olması halinde bu hukuki dayanağa dayandırılır. öncelik tanıma. Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtildiği için, özellikle bu tür işleme işlemlerini gerçekleştirmemize izin verilmektedir. Bu bağlamda, yasa koyucu, veri öznesinin veri denetleyicisinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin varsayılabileceği görüşünü benimsemiştir (GDPR'nin 47. gerekçesi, 2. cümlesi).

9 | Veri denetleyicisi veya üçüncü bir tarafça yürütülen işlemedeki meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 I (f)'ye dayanıyorsa, meşru menfaatimiz ticari faaliyetlerimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın iyiliği için gerçekleştirmektir.

10 | Kişisel verilerin saklanabileceği süre

Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Son teslim tarihinin sona ermesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya başlatılması için artık gerekli değilse ilgili veriler rutin olarak silinir.

11 | Kişisel verileri sağlamak için yasal veya sözleşmeden doğan gereklilikler; sözleşmenin yapılması gerekliliği; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; hüküm bulunmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen kanunen gerekli olduğunu (örn. vergi düzenlemeleri) veya ayrıca sözleşme düzenlemelerinden (örn. sözleşme ortağı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini size bildirmek isteriz. Bazen, bir sözleşme yapmak için, bir veri sahibinin bize daha sonra tarafımızca işlenmesi gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, veri sahibi, şirketimiz veri sahibi ile bir sözleşme akdettiğinde bize kişisel verilerini sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin akdedilemeyeceği anlamına gelir. Veri konusu kişisel verileri sağlamadan önce çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının kanuni veya sözleşmesel olarak gerekli olup olmadığı veya sözleşmenin kurulması için gerekli olup olmadığı, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı ve veri sahibini vaka bazında bilgilendirecektir. kişisel verileri sağlamamanın sonuçlarının ne olacağı. 

12 | Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil kullanmayız.

13 | Sanat uyarınca bir denetim makamına itiraz etme hakkı. 77(1) GDPR

Verilerinizin sitemizde hukuka aykırı olarak işlendiğinden şüpheleniyorsanız, bir denetim makamı ile iletişime geçebilirsiniz. İkamet ettiğiniz yerin, iş yerinizin ve/veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerin AB Üye Devletinde itiraz etme hakkınız vardır, yani yukarıda belirtilen yerlerde irtibat kuracağınız denetim makamını seçebilirsiniz. İtirazın yapıldığı denetim makamı, GDPR'nin 78. maddesi uyarınca yargı yoluna başvurma olasılığı da dahil olmak üzere, başvurunuzun durumu ve sonucu hakkında sizi bilgilendirecektir.

14 | Çevrimiçi pazarlama

14.1 WP İstatistikleri

Bu web sitesi WP İstatistikleri analiz aracından Verona Laboratuvarları (Tatari 64, 10134 Tallinn, Estonya) ziyaretçi erişiminin istatistiksel değerlendirmesi için geliştirme ekibi. Veri toplama ve analizinin amacı, web sitemizin ve sunduklarımızın sürekli iyileştirilmesidir. WP İstatistikleri, bir web sitesinin ziyaretçileri hakkında genel bakış benzeri istatistikler oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, WP İstatistikleri belirli bir sayfaya kaç ziyaretçinin eriştiğini ve bunların yüzde kaçının akıllı telefon kullandığını ölçmek için kullanılabilir. WP İstatistiklerinin istatistikleri, web tarayıcısı ile web sunucusu arasındaki bağlantı için zorunlu olarak iletilen verilere dayanmaktadır (bkz. Günlük Verileri). WP Statistics tarafından çerez gerekli değildir. WP İstatistiklerini kullanırken gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunması çok önemlidir. WP İstatistikleri herhangi bir ek ziyaretçi verisi toplamaz. Bunun yerine, WP İstatistikleri, ziyaretçilerin IP adreslerini saklamadan önce anonimleştirir. Bu nedenle, bir ziyaretçinin kimliğinin sonradan tespit edilmesi mümkün değildir.

Bu gizlilik politikası EDE International AG tarafından hazırlanmıştır. 
Son güncelleme: 01.2022


© EDE International AG. Tüm hakları Saklıdır.