Ngulit

EDE International AG
Steinackerstrasse 3
8302 Kloten
Zvicër

Regjistri komercial:
CH-020.3.037.371-9,
HRB Kantoni i Cyrihut

Gjykata e Regjistrimit: 
Gjykata Lokale e Cyrihut

Numri i tatimit mbi vlerën e shtuar:
CHE-485.707.133

Përfaqësuar nga CEO Annegret Franzen, EDE International AG:
Telefoni + 41 44 3652800
Fax + 41 44 3653477
info(at)ede-international.com

Redaksia përgjegjëse për këtë faqe interneti:
Mayte Jakstait, EDE International AG: 
mayte.jakstait(at)ede-international.com

Bordi i arbitrazhit të konsumatorëve:
Ne nuk jemi të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit dhe nuk jemi të përgatitur ta bëjmë këtë.


© EDE International AG. Të gjitha të drejtat e rezervuara.