Ekipi ynë në Evropë

Baza për suksesin tonë të përbashkët është të kuptuarit tonë të rritur dhe jashtëzakonisht të dallueshëm të tregut. Jetohet nga ekipi i EDE International në tregjet më të rëndësishme evropiane. Në vend. Çdo ditë.

Aktiv në 29 vende jashtë Gjermanisë me një ekip ndërkombëtar nga mbi 11 kombësi të ndryshme.

Our Management

EDE international AG
Steinackerstrasse 3
8302 Kloten, Schweiz

+41 (0) 44 365 28 00
info@ede-international.com

Team BENELUX

Freek Dekkers

Sales Director & Key Accounts, Cooperations BENELUX / FR + Northern Europe

Piet Nießen

Internal Support BeNeLux

Thorsten Scheffler

Representative and Internal Support Belgium

Team Northern Europe

Freek Dekkers

Sales Director & Key Accounts, Cooperations BENELUX / FR + Northern Europe

Team AUSTRIA + SWITZERLAND + HUNGARY + SLOVENIA + CROATIA + ITALY

Martin Ochelski

Sales Director & Key Accounts, Cooperations AT / CH / IT / TR + Eastern Europe

Maximilian Kriso

Country Manager AT / CH / HU / SI / HR / IT

Sonja Fernandez-Castiella

Internal Support AT / CH / HU / SI / HR

Sandra Rubitzko

Internal Support AT / CH / HU / SI / HR

Francesca Ippoliti

Representative and Internal Support Italy

Team EASTERN EUROPE

Martin Ochelski

Sales Director & Key Accounts, Cooperations AT / CH / IT / TR + Eastern Europe

Dr. Vladimira Gimerska

Country Manager Slovakia, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Montenegro

Dr. Michal Gimersky

Country Manager Poland

Katarzyna Stemmler

Internal Support Poland

Bronislava Hudáková

Internal Support Slovakia, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Montenegro

Team IBERICA

Angel de la Peña

Country Manager Iberica

Sabine Dargel

Internal Support Iberica

Team FRANCE

Freek Dekkers

Sales Director & Key Accounts, Cooperations BENELUX / FR + Northern Europe

Francis Seban

Country Manager France

Eric Létot

Representative France

Inka Klewinghaus

Internal Support France

Team TURKEY

Martin Ochelski

Sales Director & Key Accounts, Cooperations AT / CH / IT / TR + Eastern Europe

Francesca Ippoliti

Representative and Internal Support Turkey

Team SUPPLIER Management

Andreas Thanos

Supplier Manager Europe (BENELUX, Nordics, Baltics, UK/Ireland, FR)

Granit Kelmendi

Supplier Manager Europe
(AT, CH, IT, ES and Central East Europe)

Team COMMUNICATION

Mayte Jakstait

International projects, business relations & communications Manager

© EDE International AG. Të gjitha të drejtat e rezervuara.