Notificări privind protecția datelor

Suntem foarte încântați că sunteți interesat de compania noastră. Protecția datelor este de o prioritate deosebit de mare pentru managementul EDE International AG. Utilizarea paginilor de internet ale EDE International AG este posibilă fără furnizarea de date personale. Cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale ale întreprinderii prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate va fi întotdeauna în conformitate cu politicile de confidențialitate specifice țării aplicabile EDE International AG. Prin intermediul acestei politici de confidențialitate, compania noastră dorește să informeze publicul despre natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le utilizăm și le procesăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor.

În calitate de operator de date, EDE International AG a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot avea întotdeauna lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne trimită date personale prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

1 | Numele și adresa operatorului de date

Operatorul de date în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, a altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și a altor prevederi cu caracter de protecție a datelor este:

EDE International AG
Steinackerstrasse 3
8302 Kloten, Schweiz
Telefon: + 41 44 3652800
E-mail: info@ede-international.com
Site: www.ede-international.com

2 | Furnizarea site-ului web și pregătirea fișierelor de jurnal

De fiecare dată când site-ul nostru este accesat, sistemul nostru colectează automat date și informații din sistemul informatic al computerului care accesează. Sunt colectate următoarele date:

 • Domeniul de aplicare al prelucrării datelor
 • Informații despre tipul de browser și versiunea utilizată
 • Sistemul de operare al dispozitivului de apelare
 • adresa IP a dispozitivului care apelează
 • Data și ora accesului
 • Site-uri web și resurse (imagini, fișiere, alt conținut al paginii) accesate pe site-ul nostru.
 • Site-uri web de pe care sistemul utilizatorului a accesat site-ul nostru web (urmărire referitor)

Aceste date sunt salvate și în fișierele jurnal din sistemul nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu datele personale ale unui anumit utilizator, astfel încât vizitatorii individuali ai site-ului nu sunt identificați. Prelucrarea datelor se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR (interes legitim). Interesul nostru legitim este de a asigura realizarea scopului descris mai jos.

Așa-numita înregistrare în jurnal este efectuată pentru a menține compatibilitatea site-ului nostru pentru un număr cât mai mare de vizitatori și pentru a combate abuzul și a elimina defecțiunile. În acest scop, este necesară înregistrarea datelor tehnice ale computerului apelant pentru a putea reacționa cât mai curând posibil pentru a afișa erori, atacuri asupra sistemelor noastre informatice și/sau erori în funcționalitatea site-ului nostru. În plus, utilizăm datele pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura în general securitatea și funcționarea corectă a sistemelor noastre de tehnologie a informației.

3 | Cookie-uri

Site-urile web ale EDE International AG folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt plasate și stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Numeroase site-uri web și servere folosesc cookie-uri. Multe module cookie conțin așa-numitul ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Este alcătuit dintr-un șir de caractere prin care site-urile web și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte module cookie. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat prin intermediul codului cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, EDE International AG poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru web pot fi optimizate în interesul utilizatorului. Cookie-urile ne permit, așa cum sa menționat deja, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru de către utilizatori. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează cookie-uri nu trebuie să-și introducă din nou datele de acces de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acest lucru este realizat de site-ul web și cookie-ul stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături din magazinul online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul virtual de cumpărături prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare în browser-ul de internet utilizat și astfel să contrazică permanent plasarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse oricând printr-un browser de internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet răspândite. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile site-ului nostru web să fie pe deplin utilizabile. 

4 | Înregistrare pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul EDE International AG prin furnizarea de date personale (autentificare inițială). Pentru înregistrare, solicităm următoarele date personale:

 • Prenume
 • Nume
 • E-mail
 • Pozitia in Companie
 • Numele companiei/partenerului de competență

Datele personale introduse de persoana în cauză sunt colectate și stocate exclusiv pentru uzul intern al EDE International AG și în scopurile proprii ale EDE International AG. Persoana responsabilă cu prelucrarea (operatorul) poate transmite datele unuia sau mai multor procesatori, de exemplu, un furnizor de servicii de coletărie, care va folosi, de asemenea, datele cu caracter personal exclusiv într-un scop intern atribuit persoanei responsabile de prelucrare.

Prin înregistrarea pe site-ul persoanei responsabile de procesare (autentificare inițială), se stochează și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) persoanei în cauză, data și ora înregistrării. Aceste date sunt stocate deoarece este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a ne permite să investigăm orice infracțiuni care au fost comise. În acest sens, stocarea acestor date este necesară pentru protecția EDE International AG. În principiu, aceste date nu sunt transmise unor terți decât dacă există o obligație legală de a le transmite sau transmiterea datelor servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei în cauză și furnizarea voluntară a datelor cu caracter personal servesc scopului operatorului de a oferi persoanei vizate conținut sau servicii care, datorită naturii problemei, pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate sunt libere să modifice în orice moment datele personale furnizate în timpul înregistrării sau să le șteargă complet din baza de date a operatorilor.

Persoana responsabilă cu prelucrarea (operatorul) va furniza oricărei persoane vizate în orice moment, la cerere, informații despre care sunt stocate datele cu caracter personal. În plus, operatorul va actualiza sau șterge datele cu caracter personal la solicitarea sau indicarea persoanei în cauză, în măsura în care acest lucru nu contravine nici unei obligații legale de păstrare a datelor. În acest context, întregul personal al persoanei responsabile de prelucrare (operator) este disponibil persoanei în cauză ca persoană de contact.

5 | Opțiunea de contact prin intermediul site-ului/utilizarea formularului de contact

Site-ul web al EDE International AG conține, pe baza prevederilor statutare, informații care permit un contact electronic rapid cu compania noastră, precum și o comunicare directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poștă electronică (e-mail). abordare). Dacă o persoană vizată contactează operatorul de date prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Aceste date cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către o persoană vizată operatorului de date vor fi stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților.


Dacă ne scrieți prin formularul nostru de contact și ne furnizați datele dvs. de contact (inclusiv preferințele dvs.; de exemplu, care dintre produsele noastre sunteți interesat), le procesăm în conformitate cu cerințele legale și le folosim doar pentru a răspunde la cererea ta.

6 | Ștergerea și blocarea de rutină a datelor personale

Operatorul de date va prelucra și stoca datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru timpul necesar pentru atingerea scopului stocării sau acolo unde este prevăzut de Directiva și regulamentul european sau de alt legiuitor în legile sau reglementările aferente cărora este supus operatorul. .

În cazul în care scopul stocării nu se mai aplică sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de Directiva și Regulamentul European sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod curent în conformitate cu prevederile legale. 

7 |Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de Directiva Europeană și de Regulament, de a obține confirmarea de la operatorul de date cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt în curs de prelucrare. Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite acest drept de confirmare, el sau ea poate contacta în orice moment operatorul de date menționat la punctul 1.

b) Dreptul la informare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva Europeană și de Regulament de a obține, în mod gratuit, acces la și o copie a datelor cu caracter personal care o privesc, care au fost înregistrate, în orice moment. de la operatorul de date. În plus, Directiva și Regulamentul European au acordat persoanei vizate acces la următoarele informații:

– Scopurile de prelucrare

– Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate

– Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau organizații internaționale

– Dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei durate

– Existența unui drept de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care le privesc sau de a obține restricționarea prelucrării de către operatorul de date sau dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări

– Existența unui drept de recurs la o autoritate de supraveghere

– Dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: Toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor

– Existența procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată și sfera și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru date; subiect

În plus, persoana vizată are dreptul de a fi informată dacă datele cu caracter personal au fost transferate într-o țară terță sau către o organizație internațională. Dacă acesta este cazul, persoana vizată are și dreptul de a obține informații cu privire la garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la informare, el sau ea poate contacta în orice moment operatorul de date menționat la punctul 1.

c) Dreptul la rectificare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva Europeană și de Regulament, de a obține rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. În plus, persoana vizată are dreptul, ținând cont de scopurile prelucrării, să solicite completarea oricăror date cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate contacta în orice moment operatorul de date menționat la punctul 1.

d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva Europeană și de Regulament, de a obține de la operatorul de date ștergerea fără întârziere a datelor cu caracter personal care o privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alt mod în scopuri pentru care nu mai sunt necesare.

Persoana vizată revocă consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare.

Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) GDPR.

Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al statului membru căruia îi este supus operatorul de date.

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în temeiul art. 8(1) GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să aranjeze ștergerea datelor cu caracter personal stocate de EDE International AG, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze operatorul de date specificat la punctul 1. Angajații EDE International AG vor ia măsuri pentru ca cererea de ștergere să fie îndeplinită imediat.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către EDE International AG și compania noastră, în calitate de operator de date, este obligată să șteargă datele cu caracter personal în conformitate cu art. 17(1) GDPR, EDE International AG va implementa măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, pentru a informa ceilalți operatori de date care prelucrează datele cu caracter personal publicate pe care persoana vizată le-a solicitat de la acei ceilalți operatori de date pentru care toate legăturile către datele cu caracter personal sau copiile sau replicările datelor cu caracter personal sunt șterse, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară. Angajații EDE International AG vor face aranjamentele necesare în cazul individual. 

e) Dreptul de a restricționa prelucrarea

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva Europeană și de Regulament, de a obține de la operatorul de date restricționarea prelucrării în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care îi permite operatorului de date să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune la ștergerea datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.

Operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.

Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR și nu este încă clar dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează pe cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate de EDE International AG, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze operatorul de date specificat la punctul 1. Angajații EDE International AG vor să facă aranjamente pentru a restricționa prelucrarea.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva Europeană și de Regulament, de a obține datele cu caracter personal care o privesc, care au fost furnizate de persoana vizată unui operator de date, într-un mod structurat. , format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină. El/ea va avea, de asemenea, dreptul de a transmite astfel de date altui operator de date fără obstacole din partea operatorului de date căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau Articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau dintr-un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite operatorului de date.

În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) GDPR, persoana vizată are dreptul de a obține ca datele cu caracter personal să fie transferate direct de la un operator de date la un alt operator de date, în măsura în care acest lucru este fezabilă din punct de vedere tehnic și cu condiția ca aceasta să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru a-și exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment EDE International AG.

g) Dreptul la obiecție

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva și Regulamentul European de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care este efectuată. pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) GDPR. Acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi.

EDE International AG nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea dreptului legal. creanțe.

În cazul în care EDE International AG prelucrează date cu caracter personal în scopul marketingului direct, persoana vizată va avea dreptul de a se opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pentru astfel de marketing. Acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este legată de o astfel de publicitate directă. În cazul în care persoana vizată se opune EDE International AG la prelucrarea în scopuri de marketing direct, EDE International AG nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, efectuată de EDE International AG în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice. scopuri în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) GDPR, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct orice angajat al EDE International AG sau alt angajat. Persoana vizată are, de asemenea, libertatea de a-și exercita dreptul de a se opune prin intermediul procedurilor automate care utilizează specificații tehnice în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE. 

h) Luare automată a deciziilor în cazul individual, inclusiv crearea de profiluri

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva Europeană și de Regulament, să nu fie supusă luării de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profilare, care produce efecte juridice în privința sa. o afectează în mod similar în mod semnificativ, cu condiția ca decizia (1) să nu fie necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) să fie autorizată de legislația Uniunii sau a statului membru să căruia îi face obiectul operatorul și că o astfel de lege prevede măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) este întreprinsă cu consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau pentru executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) este luată cu acordul explicit al persoanei vizate, EDE International AG va implementa măsuri adecvate pentru să protejeze drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, care includ cel puțin dreptul de a obține intervenția persoanei vizate, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind deciziile automate, aceasta poate contacta în orice moment operatorul de date menționat la punctul 1.

i) Dreptul de a retrage consimțământul conform legii privind protecția datelor

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva și Regulamentul European de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a-și retrage consimțământul, aceasta poate contacta în orice moment operatorul de date menționat la punctul 1.

8 | Temeiul juridic al prelucrării

Artă. 6 I(a) GDPR servește companiei noastre ca bază legală pentru procedurile de prelucrare în care obținem consimțământul pentru anumite scopuri de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, cu operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru livrarea de bunuri sau furnizarea unui alt serviciu sau contraprestație , prelucrarea se bazează pe articolul 6 I litera (b) GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru implementarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul întrebărilor despre produsele sau serviciile noastre. În cazul în care societatea noastră face obiectul unei obligații legale prin care prelucrarea datelor cu caracter personal devine necesară, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 I (c) GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea avea la bază art. 6 I (f) GDPR. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile legale menționate mai sus se bazează pe acest temei legal dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unui terț, cu condiția ca interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. nu ai prioritate. Ne este permis să efectuăm astfel de operațiuni de prelucrare, în special pentru că au fost menționate în mod special de către legiuitorul european. În acest sens, legiuitorul a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este un client al operatorului de date (considerentul 47, teza 2 GDPR).

9 | Interese legitime în prelucrarea urmărită de operatorul de date sau de un terț

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 I (f) GDPR, interesul nostru legitim este desfășurarea activităților noastre de afaceri în beneficiul bunăstării tuturor angajaților noștri și a acționarilor noștri.

10 | Perioada pentru care datele personale pot fi stocate

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este perioada legală de păstrare respectivă. După expirarea termenului, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea sau inițierea contractului.

11 | Cerințe legale sau contractuale pentru furnizarea datelor cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecinţe ale neprestării

Dorim să vă informăm că furnizarea datelor cu caracter personal este parțial cerută de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta și din reglementări contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori, pentru a încheia un contract, poate fi necesar ca o persoană vizată să ne furnizeze date cu caracter personal care trebuie ulterior prelucrate de noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date personale atunci când compania noastră încheie un contract cu persoana vizată. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar însemna că nu ar putea fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte ca persoana vizată să furnizeze date cu caracter personal, el sau ea trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru va informa persoana vizată de la caz la caz dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută de lege sau contractual sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obligația de a furniza datele cu caracter personal și care ar fi consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal. 

12 | Existența procesului decizional automatizat

Ca companie responsabilă, nu luăm decizii automate sau profilate.

13 | Dreptul de a face apel la o autoritate de supraveghere conform art. 77(1) GDPR

Dacă bănuiți că datele dumneavoastră sunt prelucrate ilegal pe site-ul nostru, puteți contacta o autoritate de supraveghere. Aveți dreptul de a face recurs în statul membru UE al locului de reședință, al locului de muncă și/sau al locului presupusei încălcări, adică puteți alege autoritatea de supraveghere pe care o contactați în locurile menționate mai sus. Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă contestația vă va informa apoi cu privire la stadiul și rezultatul depunerii dvs., inclusiv posibilitatea unei căi de atac judiciare în temeiul articolului 78 GDPR.

14 | Marketing online

14.1 Statistici WP

Acest site web folosește Statistici WP instrument de analiză de la Laboratoarele din Verona (Tatari 64, 10134 Tallinn, Estland) echipa de dezvoltare pentru evaluarea statistică a accesului vizitatorilor. Scopul colectării și analizei datelor este îmbunătățirea continuă a site-ului nostru web și a ofertelor sale. WP Statistics poate fi folosit pentru a crea statistici de ansamblu despre vizitatorii unui site web. De exemplu, WP Statistics poate fi folosit pentru a măsura câți vizitatori au accesat o anumită pagină și ce procent dintre aceștia au folosit un smartphone. Statisticile WP Statistics se bazează pe datele care sunt transmise în mod necesar pentru conexiunea dintre browserul web și serverul web (vezi Date jurnal). Un cookie nu este necesar de WP Statistics. Protecția confidențialității și a datelor cu caracter personal este esențială atunci când utilizați WP Statistics. WP Statistics în sine nu colectează date suplimentare despre vizitatori. Mai degrabă, WP Statistics anonimizează adresele IP ale vizitatorilor înainte de a le stoca. Prin urmare, o identificare personală a unui vizitator nu este posibilă, nici măcar ulterior.

Această politică de confidențialitate a fost elaborată de EDE Intenational AG. 
Ultima actualizare: 01.2022


© EDE International AG. Toate drepturile rezervate.