GermanEnglishSpanishFrenchPortugueseItalianDutchPolishAlbanianBulgarianCroatianCzechDanishHungarianLatvianLithuanianMacedonianNorwegianRomanianSerbianSlovakSlovenianSwedishTurkish
GermanEnglishSpanishFrenchPortugueseItalianDutchPolishAlbanianBulgarianCroatianCzechDanishHungarianLatvianLithuanianMacedonianNorwegianRomanianSerbianSlovakSlovenianSwedishTurkish

Informacje o ochronie danych

Jest nam bardzo miło, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa EDE International AG. Korzystanie ze stron internetowych EDE International AG jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi zawsze odbywać się zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w danym kraju EDE International AG. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator danych firma EDE International AG wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych zawsze mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1 | Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

EDE International AG
Hofwiesenstraße 3
8057 Zurych Schweiz
Telefon: + 41 44 3652800
E-mail: info@ede-international.com
Strona internetowa: www.ede-international.com

2 | Udostępnienie strony internetowej i przygotowanie logów

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do naszej strony internetowej, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera, z którego uzyskuje się dostęp. Gromadzone są następujące dane:

 • Zakres przetwarzania danych
 • Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
 • System operacyjny urządzenia wywołującego
 • Adres IP urządzenia wywołującego
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe i zasoby (obrazy, pliki, inna zawartość strony) dostępne na naszej stronie internetowej.
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej (śledzenie referrer)

Dane te są również zapisywane w plikach dziennika w naszym systemie. Dane te nie są przechowywane razem z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, dzięki czemu nie są identyfikowane poszczególne osoby odwiedzające witrynę. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie realizacji celu opisanego poniżej.

Tak zwane logowanie ma na celu utrzymanie kompatybilności naszej strony internetowej dla jak największej liczby odwiedzających oraz zwalczanie nadużyć i eliminację usterek. W tym celu konieczne jest rejestrowanie danych technicznych komputera dzwoniącego, aby móc jak najszybciej zareagować na błędy wyświetlania, ataki na nasze systemy informatyczne i/lub błędy w funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej oraz ogólnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania naszych systemów informatycznych.

3 | Ciasteczka

Strony internetowe EDE International AG używają plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przyporządkować do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie firma EDE International AG może zapewnić użytkownikom tej witryny usługi bardziej przyjazne dla użytkownika, co nie byłoby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w interesie użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego wyróżnienia jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszego serwisu. Na przykład użytkownik serwisu korzystającego z plików cookies nie musi za każdym razem wpisywać ponownie swoich danych dostępowych, ponieważ dokonuje tego serwis i plik cookie zapisany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne. 

4 | Rejestracja na naszej stronie

Osoba zainteresowana ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej EDE International AG poprzez podanie danych osobowych (pierwsze logowanie). W celu rejestracji prosimy o podanie następujących danych osobowych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • E-mail
 • Pozycja w firmie
 • Nazwa firmy / partnera kompetencyjnego

Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego EDE International AG oraz do własnych celów EDE International AG. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie (administrator) może przekazać dane jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, np. firmie kurierskiej, która również będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych przypisywanych osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie (pierwsze logowanie), zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby, data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane, ponieważ jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, jeśli to konieczne, umożliwić nam zbadanie wszelkich popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony EDE International AG. Zasadniczo dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie danych służy ściganiu karnemu.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, oraz dobrowolne podanie danych osobowych służy przetwarzającemu do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mogą w każdej chwili modyfikować podane podczas rejestracji dane osobowe lub całkowicie je usunąć z bazy danych administratorów.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie (administrator) w każdej chwili, na żądanie, udzieli każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe są przechowywane. Ponadto administrator aktualizuje lub usuwa dane osobowe na żądanie lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawnymi obowiązkami retencji danych. W tym kontekście cały personel osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie (administratora) jest dostępny dla osoby, której dane dotyczą, jako osoba kontaktowa.

5 | Możliwość kontaktu przez stronę internetową/skorzystanie z formularza kontaktowego

Strona internetowa EDE International AG zawiera, na podstawie przepisów ustawowych, informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (e-mail adres zamieszkania). Jeśli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Dane osobowe podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.


Jeśli napiszesz do nas za pomocą formularza kontaktowego i podasz nam swoje dane kontaktowe (w tym swoje preferencje, np. które z naszych produktów Cię interesują), przetwarzamy je zgodnie z wymogami prawnymi i wykorzystujemy je wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi Państwa zapytanie.

6 | Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez Dyrektywę i Rozporządzenie europejskie lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator .

Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub przez innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi. 

7 |Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane dyrektywą europejską i rozporządzeniem prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem danych, o którym mowa w punkcie 1.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane dyrektywą europejską i rozporządzeniem prawo do bezpłatnego dostępu i kopii danych osobowych, które jej dotyczą, które zostały zarejestrowane, w dowolnym momencie od administratora danych. Ponadto dyrektywa i rozporządzenie europejskie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

– Cele przetwarzania

– Kategorie przetwarzanych danych osobowych

– o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych

– jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

– istnienie prawa do żądania sprostowania lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

– Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego

– Jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

– Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o stosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania danych Przedmiot

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem danych, o którym mowa w punkcie 1.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane dyrektywą europejską i rozporządzeniem prawo do uzyskania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym w drodze oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z administratorem danych, o którym mowa w punkcie 1.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane dyrektywą europejską i rozporządzeniem prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, do których nie są już potrzebne.

Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce usunąć dane osobowe przechowywane przez EDE International AG, może w każdej chwili skontaktować się z administratorem danych określonym w punkcie 1. Pracownicy EDE International AG będą poczynić ustalenia, aby wniosek o usunięcie został niezwłocznie spełniony.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez EDE International AG, a nasza firma jako administrator danych jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, EDE International AG wdraża rozsądne środki, w tym techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować innych administratorów danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała tym innym administratorom danych, że wszystkie łącza do danych osobowych lub kopie lub replikacje danych osobowych zostaną usunięte, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownicy EDE International AG dokonają niezbędnych ustaleń w indywidualnym przypadku. 

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane dyrektywą europejską i rozporządzeniem prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z wyżej wymienionych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez EDE International AG, może w każdej chwili skontaktować się z administratorem danych określonym w punkcie 1. Pracownicy EDE International AG będą dokonać uzgodnień w celu ograniczenia przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane dyrektywą europejską i rozporządzeniem prawo do uzyskania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych, w uporządkowanej , powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile podstawą przetwarzania jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania bezpośredniego przeniesienia danych osobowych od jednego administratora do drugiego, w zakresie, w jakim jest to jest technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z EDE International AG.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku sprzeciwu EDE International AG nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń roszczenia.

Jeżeli EDE International AG przetwarza dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec EDE International AG wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, EDE International AG nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które jest prowadzone przez EDE International AG do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych celów zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do dowolnego pracownika EDE International AG lub innego pracownika. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE. 

h) Zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnej sprawie, w tym profilowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane dyrektywą europejską i rozporządzeniem prawo do tego, by nie podlegać podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile ta decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego upoważnia do któremu podlega administrator i że prawo to przewiduje odpowiednie środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, EDE International AG wdroży odpowiednie środki w celu chroni prawa, wolności i prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, obejmujące co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby, której dane dotyczą, do wyrażenia swojego stanowiska oraz do zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z administratorem danych, o którym mowa w pkt 1.

i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Każda osoba, której dane dotyczą, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z administratorem danych, o którym mowa w pkt 1.

8 | Podstawa prawna przetwarzania

Sztuka. 6 I(a) RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla procedur przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określone cele przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego , przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych staje się niezbędne, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 I f) RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie bierz pierwszeństwa. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. W tym zakresie ustawodawca stanął na stanowisku, że można domniemywać prawnie uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47, zdanie 2 RODO).

9 | Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania realizowane przez administratora danych lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

10 | Okres przez jaki dane osobowe mogą być przechowywane

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

11 | Wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; niezbędność do zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku zabezpieczenia

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przepisami prawa (np. przepisy podatkowe) lub też może wynikać z zapisów umownych (np. informacja o kontrahencie). Czasami w celu zawarcia umowy konieczne może być podanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera umowę z osobą, której dane dotyczą. Niepodanie danych osobowych skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą, udostępni dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową, lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych. 

12 | Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

13 | Prawo do odwołania się do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane są przetwarzane w naszym serwisie niezgodnie z prawem, możesz skontaktować się z organem nadzorczym. Masz prawo do odwołania się w państwie członkowskim UE swojego miejsca zamieszkania, pracy i/lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, tj. możesz wybrać organ nadzorczy, z którym się kontaktujesz w miejscach wskazanych powyżej. Organ nadzorczy, do którego złożono odwołanie, poinformuje Cię następnie o statusie i wyniku Twojego zgłoszenia, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na podstawie art. 78 RODO.

14 | Marketing internetowy

14.1 Statystyki WP

Ta strona korzysta z Statystyka WP narzędzie analityczne z Laboratoria w Weronie (Tatari 64, 10134 Tallin, Estonia) zespół programistów do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Celem gromadzenia i analizy danych jest ciągłe doskonalenie naszej strony internetowej i jej ofert. Statystyki WP mogą być używane do tworzenia ogólnych statystyk dotyczących odwiedzających witrynę internetową. Na przykład statystyki WP mogą służyć do mierzenia, ilu odwiedzających uzyskało dostęp do określonej strony i jaki procent z nich korzystał ze smartfona. Statystyki WP Statistics opierają się na danych, które są koniecznie przesyłane w celu połączenia między przeglądarką internetową a serwerem internetowym (patrz Dane dziennika). Plik cookie nie jest wymagany przez WP Statistics. Ochrona Twojej prywatności i danych osobowych jest najważniejsza podczas korzystania z WP Statistics. Sam WP Statistics nie zbiera żadnych dodatkowych danych odwiedzających. Zamiast tego WP Statistics anonimizuje adresy IP odwiedzających przed ich zapisaniem. Osobista identyfikacja gościa nie jest zatem możliwa, nawet później.

Niniejsza polityka prywatności została opracowana przez EDE International AG. 
Ostatnia aktualizacja: 01.2022


© EDE International AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.