Supply Chain Risk Intelligence: E/D/E Group tilbyr orientering for fremtidig utvikling i EU

Supply Chain Due Diligence Act (LkSG) har vært i kraft i Tyskland siden 2023. Loven forplikter selskaper med minst 3,000 ansatte (fra 2024: 1,000 ansatte) til å påta seg sitt samfunnsansvar for overholdelse av menneskerettigheter i globale forsyningskjeder.

For å sikre overholdelse av Supply Chain Sourcing Obligations Act (“Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz” – LkSG), har E/D/E jobbet med tjenesteleverandøren Prewave siden 1. april 2023. Prewave er en leverandørkjeden due diligence lovekspert med fokus på Europa og en velprøvd løsning – fra risikoanalyse til rapportering til BAFA. Med et oppdrag om å gjøre forsyningskjeder transparente, bruker Prewave offentlig tilgjengelige data fra lokale nyheter, sosiale medier og andre databaser for å avdekke forsyningskjeder og identifisere risikoer. Den AI-baserte programvareløsningen til den innovative wienske leverandøren bruker maskinlæring og oppdager risikoer i forsyningskjeden. Den evaluerer informasjon på over 100 språk.

Samarbeid med perspektiv for Europa

Det er nettopp derfor Prewaves tjeneste er av stor interesse for EDE International. Annegret Franzen (CEO EDE International): «I dette tilfellet har den tyske lovgiveren tatt på seg en pionerrolle med innføringen av LkSG. Men temaet får allerede oppmerksomhet i andre EU-land gjennom ulike regelverk. For eksempel gjelder «Child Labor Due Diligence» i Nederland og «Loi de vigilance» i Frankrike. Fordelen med vårt samarbeid med Prewave er helt klart at vi kan tilby våre europeiske medlemmer, samarbeidspartnere og leverandører en sterk, enkel og effektiv løsning for å etterleve deres samfunnsansvar med hensyn til menneskerettigheter i leverandørkjeden – også til alle selskaper som er ennå ikke forpliktet til å overholde den tyske LkSG. Dette er allerede veldig viktig for mange av våre europeiske medlemmer, samarbeidspartnere og leverandører.»

Eksperter antar at EU ikke bare vil vedta denne forordningen, men sannsynligvis til og med kan stramme den inn. Prewave tilbyr allerede – i tillegg til LkSG – andre europeiske rettsområder og er, basert på dagens rettssituasjon, også i stadig utvikling med tanke på fremtidig utvikling – fokuset her er på EU, ikke bare Tyskland.

EDE International vil gradvis introdusere det eksklusive Prewave-tjenestetilbudet til europeiske medlemmer, partnere og leverandører. Hvis du ønsker å motta informasjon nå, vennligst ta kontakt med din kontaktperson hos EDE International.

Du finner mer informasjon her: www.prewave.com


© EDE International AG. Alle rettigheter forbeholdt.