Merknader om databeskyttelse

Vi er veldig glade for at du er interessert i selskapet vårt. Databeskyttelse har spesielt høy prioritet for ledelsen av EDE International AG. Bruken av Internett-sidene til EDE International AG er mulig uten å oppgi noen personopplysninger i det hele tatt. Men hvis en registrert ønsker å bruke spesielle bedriftstjenester via vår nettside, kan behandling av personopplysninger bli nødvendig. Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig og det ikke er rettslig grunnlag for slik behandling, innhenter vi generelt samtykke fra den registrerte.

Behandlingen av personopplysninger, slik som navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrert person, skal alltid være i tråd med de landsspesifikke personvernreglene som gjelder for EDE International AG. Ved hjelp av denne personvernerklæringen ønsker selskapet vårt å informere offentligheten om arten, omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre blir registrerte informert om sine rettigheter ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen.

Som behandlingsansvarlig har EDE International AG implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre den mest komplette beskyttelsen av personopplysninger behandlet via denne nettsiden. Likevel kan internettbaserte dataoverføringer alltid ha sikkerhetshull, slik at absolutt beskyttelse ikke kan garanteres. Av denne grunn står enhver registrert fritt til å sende inn personopplysninger til oss på alternative måter, for eksempel via telefon.

1 | Navn og adresse til behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen, andre databeskyttelseslover som gjelder i EUs medlemsstater og andre bestemmelser av databeskyttelseskarakter er:

EDE International AG
Steinackerstrasse 3
8302 Kloten, Sveits
Telefon: + 41 44 3652800
E-post: info@ede-international.com
Nettsted: www.ede-international.com

2 | Fremskaffelse av nettside og utarbeidelse av loggfiler

Hver gang nettstedet vårt åpnes, samler systemet vårt automatisk inn data og informasjon fra datasystemet til datamaskinen som får tilgang til. Følgende data samles inn:

 • Omfang av databehandling
 • Informasjon om nettlesertype og brukt versjon
 • Operativsystemet til den anropende enheten
 • IP-adressen til den anropende enheten
 • Dato og klokkeslett for tilgang
 • Nettsteder og ressurser (bilder, filer, annet sideinnhold) som er tilgjengelig på nettstedet vårt.
 • Nettsteder som brukerens system fikk tilgang til nettstedet vårt fra (henvisningssporing)

Disse dataene lagres også i loggfiler i systemet vårt. Disse dataene lagres ikke sammen med personlige data til en spesifikk bruker, slik at individuelle besøkende på nettstedet ikke identifiseres. Databehandlingen er basert på artikkel 6(1) (f) GDPR (legitim interesse). Vår legitime interesse er å sikre oppnåelse av formålet beskrevet nedenfor.

Såkalt logging utføres for å opprettholde kompatibiliteten til nettstedet vårt for så mange besøkende som mulig og for å bekjempe misbruk og eliminere funksjonsfeil. Til dette formålet er det nødvendig å logge de tekniske dataene til den oppringende datamaskinen for å kunne reagere så tidlig som mulig på visning av feil, angrep på våre IT-systemer og/eller feil i funksjonaliteten til nettsiden vår. I tillegg bruker vi dataene til å optimalisere nettsiden og for generelt å sikre sikkerheten og riktig drift av våre informasjonsteknologiske systemer.

3 | Informasjonskapsler

EDE International AG-nettstedene bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som plasseres og lagres på et datasystem via en nettleser.

Mange nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie-ID. En informasjonskapsel-ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en tegnstreng som nettsider og servere kan tilordnes til den spesifikke nettleseren som informasjonskapselen ble lagret i. Dette gjør det mulig for nettstedene og serverne som besøkes å skille den registrertes individuelle nettleser fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En spesifikk nettleser kan gjenkjennes og identifiseres via den unike informasjonskapsel-IDen.

Gjennom bruk av informasjonskapsler kan EDE International AG gi brukerne av denne nettsiden mer brukervennlige tjenester som ikke ville vært mulig uten innstillingen for informasjonskapsler.

Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på nettsiden vår optimaliseres i brukerens interesse. Informasjonskapsler gjør oss, som allerede nevnt, i stand til å gjenkjenne brukerne av nettstedet vårt. Formålet med denne anerkjennelsen er å gjøre det enklere for brukere å bruke nettstedet vårt. For eksempel trenger ikke brukeren av et nettsted som bruker informasjonskapsler å legge inn tilgangsdataene sine på nytt hver gang han eller hun besøker nettstedet fordi dette gjøres av nettstedet og informasjonskapselen som er lagret på brukerens datasystem. Et annet eksempel er informasjonskapselen til en handlekurv i nettbutikken. Nettbutikken husker varene som en kunde har lagt i den virtuelle handlekurven via en informasjonskapsel.

Den registrerte kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent motsi plassering av informasjonskapsler. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er satt, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis den registrerte deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, kan det hende at ikke alle funksjonene på nettstedet vårt er fullt brukbare. 

4 | Påmelding på vår hjemmeside

Vedkommende har mulighet til å registrere seg på nettstedet til EDE International AG ved å oppgi personopplysninger (første pålogging). For registreringen ber vi om følgende personopplysninger:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-post
 • Stilling i selskapet
 • Navn på bedrift / kompetansepartner

Personopplysningene som legges inn av den berørte personen samles inn og lagres utelukkende for intern bruk av EDE International AG og for EDE International AGs egne formål. Behandlingsansvarlig (behandler) kan videreformidle opplysningene til en eller flere behandlere, f.eks. en pakketjenesteleverandør, som også vil bruke personopplysningene utelukkende til et internt formål som kan tilskrives den behandlingsansvarlige.

Ved å registrere seg på nettsiden til den som er ansvarlig for behandlingen (første pålogging), lagres også IP-adressen tildelt av internettleverandøren (ISP) til vedkommende, dato og tidspunkt for registrering. Disse dataene lagres fordi det er den eneste måten å forhindre misbruk av tjenestene våre og, om nødvendig, gjøre oss i stand til å etterforske eventuelle kriminelle handlinger som er begått. I denne forbindelse er lagring av disse dataene nødvendig for beskyttelsen av EDE International AG. Disse opplysningene blir som prinsipp ikke gitt videre til tredjeparter med mindre det er en juridisk forpliktelse til å videreformidle dem eller videresending av opplysningene tjener straffeforfølgelsesformål.

Registreringen av vedkommende, og frivillig utlevering av personopplysninger tjener databehandlerens formål å tilby vedkommende innhold eller tjenester som på grunn av sakens natur kun kan tilbys registrerte brukere. Registrerte personer står fritt til å endre personopplysningene oppgitt under registreringen når som helst eller slette dem fullstendig fra de behandlingsansvarliges database.

Behandlingsansvarlig (behandlingsansvarlig) skal til enhver tid, på forespørsel, gi enhver berørt person informasjon om hvilke personopplysninger som lagres. Videre skal den behandlingsansvarlige oppdatere eller slette personopplysninger på forespørsel eller indikasjon fra vedkommende, så langt dette ikke strider mot juridiske forpliktelser til å oppbevare data. I denne sammenheng er hele personalet til den behandlingsansvarlige (behandler) tilgjengelig for vedkommende som kontaktperson.

5 | Kontaktmulighet via nettsiden/bruk av kontaktskjema

Nettstedet til EDE International AG inneholder, på grunnlag av lovbestemmelser, informasjon som muliggjør en rask elektronisk kontakt med vårt selskap samt direkte kommunikasjon med oss, som også inkluderer en generell adresse til den såkalte elektroniske posten (e-post). adresse). Dersom en registrert kontakter den behandlingsansvarlige via e-post eller via et kontaktskjema, lagres personopplysningene som overføres av den registrerte automatisk. Slike personopplysninger gitt på frivillig basis av en registrert til den behandlingsansvarlige skal lagres med det formål å behandle eller kontakte den registrerte. Disse personopplysningene vil ikke bli videresendt til tredjeparter.


Hvis du skriver til oss via vårt kontaktskjema og gir oss kontaktinformasjonen din (inkludert dine preferanser; for eksempel hvilke av våre produkter du er interessert i), behandler vi disse i samsvar med lovkravene og bruker dem kun til å svare på din forespørsel.

6 | Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Den behandlingsansvarlige skal behandle og lagre personopplysninger om den registrerte kun i den tiden som er nødvendig for å oppnå formålet med lagringen eller der dette er fastsatt i det europeiske direktivet og forordningen eller annen lovgiver i lover eller forskrifter som den behandlingsansvarlige er underlagt. .

Dersom formålet med lagring ikke lenger gjelder eller hvis en lagringsperiode foreskrevet av det europeiske direktivet og forordningen eller annen kompetent lovgiver utløper, vil personopplysningene rutinemessig bli blokkert eller slettet i henhold til lovbestemmelsene. 

7 |Rettighetene til den registrerte

a) Rett til bekreftelse

Ethvert registrert skal ha rett, gitt av det europeiske direktivet og forordningen, til å få bekreftelse fra behandlingsansvarlig på om personopplysninger om vedkommende blir behandlet. Dersom en registrert ønsker å benytte denne bekreftelsesretten, kan han eller hun når som helst kontakte behandlingsansvarlig nevnt under 1.

b) Rett til informasjon

Enhver person som er berørt av behandlingen av personopplysninger skal ha rett gitt av det europeiske direktivet og forordningen til å få gratis tilgang til og en kopi av personopplysninger om ham eller henne som er registrert, når som helst. fra behandlingsansvarlig. Videre har det europeiske direktivet og forordningen gitt den registrerte tilgang til følgende informasjon:

– Behandlingsformålene

– Kategoriene av personopplysninger som behandles

– Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til, spesielt når det gjelder mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner

– Hvis mulig, den planlagte varigheten som personopplysningene skal lagres for eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for å fastsette denne varigheten

– Eksistensen av en rett til å få retting eller sletting av personopplysninger om dem eller å få begrensning av behandling fra behandlingsansvarlig eller rett til å motsette seg slik behandling

– Eksistensen av en klagerett til en tilsynsmyndighet

– Hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte: All tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til dataene

– Eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, i henhold til artikkel 22(1) og (4) GDPR og, i det minste i disse tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert og omfanget og tiltenkte virkninger av slik behandling for dataene Emne

Videre har den registrerte rett til å bli informert om personopplysninger er overført til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. Dersom dette er tilfellet, har den registrerte også rett til å innhente informasjon om passende sikkerhetstiltak i forbindelse med overføringen.

Dersom en registrert ønsker å benytte denne retten til informasjon, kan vedkommende til enhver tid kontakte behandlingsansvarlig nevnt under 1.

c) Rett til retting

Ethvert registrert person som er berørt av behandlingen av personopplysninger, skal ha rett, gitt av det europeiske direktivet og forordningen, til å få retting uten forsinkelse av unøyaktige personopplysninger knyttet til ham eller henne. Videre skal den registrerte ha rett, under hensyntagen til formålene med behandlingen, til å be om utfylling av eventuelle ufullstendige personopplysninger, inkludert ved hjelp av en tilleggserklæring.

Dersom en registrert ønsker å benytte denne retten til retting, kan han eller hun når som helst kontakte behandlingsansvarlig nevnt under 1.

d) Rett til sletting (rett til å bli glemt)

Ethvert registrert som er berørt av behandlingen av personopplysninger skal ha rett, gitt i det europeiske direktivet og forordningen, til å få fra den behandlingsansvarlige sletting av personopplysninger om ham eller henne uten forsinkelser, dersom en av følgende grunner gjelder og i den grad behandling ikke er nødvendig:

Personopplysningene ble samlet inn eller på annen måte behandlet for formål de ikke lenger er nødvendige for.

Den registrerte tilbakekaller samtykket som behandlingen var basert på i henhold til artikkel 6(1)(a) GDPR eller artikkel 9(2)(a) GDPR, og det er ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.

Den registrerte protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21(1) GDPR og det er ingen overordnede legitime grunner for behandlingen, eller den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21(2) GDPR.

Personopplysninger er ulovlig behandlet.

Sletting av personopplysningene er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse i henhold til unions- eller medlemsstatslovgivningen som den behandlingsansvarlige er underlagt.

Personopplysninger ble samlet inn i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester som tilbys i henhold til art. 8(1) GDPR.

Hvis en av de nevnte årsakene gjelder, og en registrert ønsker å sørge for sletting av personopplysninger som er lagret av EDE International AG, kan han eller hun når som helst kontakte behandlingsansvarlig spesifisert under 1. Ansatte i EDE International AG vil legge til rette for at anmodningen om sletting blir etterkommet umiddelbart.

Hvis personopplysninger ble offentliggjort av EDE International AG og vårt selskap, som behandlingsansvarlig, er forpliktet til å slette personopplysningene i henhold til art. 17(1) GDPR, EDE International AG skal iverksette rimelige tiltak, inkludert tekniske tiltak, tatt i betraktning tilgjengelig teknologi og kostnadene ved implementering, for å informere andre behandlingsansvarlige som behandler de publiserte personopplysningene som den registrerte har bedt om fra de andre behandlingsansvarlige som alle lenker til personopplysningene eller kopier eller replikasjoner av personopplysningene slettes, med mindre behandling er nødvendig. Ansatte i EDE International AG vil gjøre de nødvendige ordningene i den enkelte sak. 

e) Rett til å begrense behandlingen

Ethvert registrert person som er berørt av behandlingen av personopplysninger, skal ha rett, gitt av det europeiske direktivet og forordningen, til å innhente begrensning fra behandlingsansvarlig dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av den registrerte i en periode som gjør det mulig for behandlingsansvarlig å verifisere nøyaktigheten til personopplysningene.

Behandlingen er ulovlig, den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og ber i stedet om begrensning av bruken av personopplysningene.

Den behandlingsansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingsformål, men den registrerte trenger dem for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

Den registrerte har protestert mot behandling i henhold til artikkel 21(1) GDPR, og det er foreløpig ikke klart om de legitime grunnene til den behandlingsansvarlige overstyrer den registrerte.

Hvis en av de nevnte betingelsene er oppfylt, og en registrert ønsker å be om begrensning av personopplysninger lagret av EDE International AG, kan vedkommende når som helst kontakte behandlingsansvarlig spesifisert under 1. Ansatte i EDE International AG vil gjøre ordninger for å begrense behandlingen.

f) Rett til dataportabilitet

Ethvert registrert person som er berørt av behandlingen av personopplysninger skal ha rett, gitt i henhold til det europeiske direktivet og forordningen, til å innhente personopplysningene om ham eller henne, som den registrerte har gitt til en behandlingsansvarlig, i en strukturert , ofte brukt og maskinlesbart format. Han/hun skal også ha rett til å overføre slike data til en annen behandlingsansvarlig uten hindring fra den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, forutsatt at behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6(1)(a) GDPR eller Artikkel 9(2)(a) GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikkel 6(1)(b) GDPR og behandling utføres med automatiserte midler, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave utført i allmennhetens interesse eller ved utøvelse av offentlig myndighet tillagt den behandlingsansvarlige.

Videre, når den registrerte utøver sin rett til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 nr. 1 GDPR, skal den registrerte ha rett til å få personopplysningene overført direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen behandlingsansvarlig, i den grad dette er teknisk mulig og forutsatt at dette ikke påvirker andre personers rettigheter og friheter negativt.

For å hevde retten til dataportabilitet, kan den registrerte kontakte EDE International AG når som helst.

g) Rett til innsigelse

Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger skal ha rett gitt av det europeiske direktivet og forordningen til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger om ham eller henne som overføres, av grunner knyttet til hans eller hennes spesielle situasjon. ut på grunnlag av artikkel 6(1)(e) eller (f) GDPR. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

EDE International AG skal ikke lenger behandle personopplysningene i tilfelle innsigelse, med mindre vi kan påvise overbevisende legitime grunner for behandling, som overstyrer interessene, rettighetene og frihetene til den registrerte, eller for å hevde, utøve eller forsvare juridisk påstander.

Hvis EDE International AG behandler personopplysninger med det formål direkte markedsføring, skal den registrerte ha rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger som behandles for slik markedsføring. Dette gjelder også profilering, i den grad det er knyttet til slik direkteannonsering. Hvis den registrerte motsetter EDE International AG behandlingen for direkte markedsføringsformål, skal EDE International AG ikke lenger behandle personopplysningene for disse formålene.

I tillegg har den registrerte rett til, på grunnlag av hans eller hennes spesielle situasjon, å protestere mot behandlingen av personopplysninger om ham eller henne som utføres av EDE International AG for vitenskapelige eller historiske forskningsformål, eller for statistiske formål. formål i henhold til artikkel 89(1) GDPR, med mindre slik behandling er nødvendig for å utføre en oppgave utført i allmennhetens interesse.

For å utøve retten til å protestere kan den registrerte direkte kontakte enhver ansatt i EDE International AG eller en annen ansatt. Den registrerte skal også stå fritt til å utøve sin rett til å protestere ved hjelp av automatiserte prosedyrer som bruker tekniske spesifikasjoner i sammenheng med bruk av informasjonssamfunnstjenester, til tross for direktiv 2002/58/EF. 

h) Automatisert beslutningstaking i den enkelte sak inkludert profilering

Ethvert registrert person som er berørt av behandlingen av personopplysninger skal ha rett, gitt av det europeiske direktivet og forordningen, til ikke å bli gjenstand for beslutningstaking basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir rettsvirkninger for vedkommende eller henne. påvirker ham eller henne i vesentlig grad, forutsatt at avgjørelsen (1) ikke er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige, eller (2) er autorisert av unions- eller medlemsstatslovgivningen til å som den behandlingsansvarlige er underlagt og at slik lov fastsetter passende tiltak for å ivareta den registrertes rettigheter og friheter og legitime interesser, eller (3) foretas med den registrertes uttrykkelige samtykke.

Dersom avgjørelsen (1) er nødvendig for å inngå, eller for å oppfylle en kontrakt mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige, eller (2) den er truffet med den registrertes uttrykkelige samtykke, skal EDE International AG iverksette passende tiltak for å ivareta den registrertes rettigheter og friheter og legitime interesser, som i det minste inkluderer retten til å få den registrertes inngripen, til å uttrykke sitt synspunkt og til å bestride avgjørelsen.

Dersom den registrerte ønsker å utøve rettigheter vedrørende automatiserte avgjørelser, kan han eller hun når som helst kontakte behandlingsansvarlig nevnt under 1.

i) Rett til å tilbakekalle samtykke i henhold til databeskyttelsesloven

Enhver registrert person som er berørt av behandlingen av personopplysninger har rett gitt av det europeiske direktivet og forordningen til å trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger når som helst.

Dersom den registrerte ønsker å benytte retten til å trekke tilbake samtykke, kan vedkommende til enhver tid kontakte behandlingsansvarlig nevnt under 1.

8 | Rettslig grunnlag for behandling

Kunst. 6 I(a) GDPR tjener selskapet vårt som det juridiske grunnlaget for behandlingsprosedyrer der vi innhenter samtykke for visse behandlingsformål. Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt som den registrerte er part i, slik tilfellet for eksempel er med behandlingsoperasjoner som er nødvendige for levering av varer eller yting av annen tjeneste eller vederlag. , er behandlingen basert på artikkel 6 I (b) GDPR. Det samme gjelder behandlingsoperasjoner som er nødvendige for gjennomføring av prekontraktuelle tiltak, for eksempel ved henvendelser om våre produkter eller tjenester. Hvis vårt selskap er underlagt en juridisk forpliktelse som gjør at behandling av personopplysninger blir nødvendig, for eksempel for oppfyllelse av skatteforpliktelser, er behandlingen basert på art. 6 I (c) GDPR. Til syvende og sist kan behandlingsoperasjoner være basert på art. 6 I (f) GDPR. Behandlingsoperasjoner som ikke dekkes av noen av de nevnte rettsgrunnlagene er basert på dette rettsgrunnlaget dersom behandlingen er nødvendig for å beskytte en legitim interesse til vårt selskap eller en tredjepart, forutsatt at den registrertes interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke prioriteres. Vi har tillatelse til å utføre slike behandlingsoperasjoner spesielt fordi de er spesifikt nevnt av den europeiske lovgiveren. I denne forbindelse mente lovgiver at en legitim interesse kunne antas dersom den registrerte er kunde hos den behandlingsansvarlige (betraktning 47, punkt 2 GDPR).

9 | Berettigede interesser i behandlingen som forfølges av behandlingsansvarlig eller en tredjepart

Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på artikkel 6 I (f) GDPR, er vår legitime interesse å utføre våre forretningsaktiviteter til fordel for alle våre ansattes og våre aksjonærers velvære.

10 | Periode som personopplysninger kan lagres i

Kriteriet for varigheten av lagringen av personopplysninger er den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden. Etter utløpet av fristen slettes de tilsvarende dataene rutinemessig dersom de ikke lenger er nødvendige for oppfyllelse eller igangsetting av kontrakten.

11 | Juridiske eller kontraktsmessige krav for å gi personopplysningene; nødvendighet for inngåelse av kontrakten; forpliktelsen til den registrerte til å gi personopplysningene; mulige konsekvenser av manglende levering

Vi vil informere deg om at utlevering av personopplysninger delvis er lovpålagt (f.eks. skatteregler) eller også kan følge av avtalebestemmelser (f.eks. opplysninger om avtalepartner). Noen ganger, for å inngå en kontrakt, kan det være nødvendig for en registrert person å gi oss personopplysninger som senere må behandles av oss. For eksempel er den registrerte forpliktet til å gi oss personopplysninger når selskapet vårt inngår en kontrakt med den registrerte. Unnlatelse av å oppgi personopplysningene vil bety at kontrakten med den registrerte ikke kan inngås. Før den registrerte oppgir personopplysninger, må han eller hun kontakte en av våre ansatte. Vår medarbeider vil informere den registrerte fra sak til sak om utlevering av personopplysningene er lovpålagt eller kontraktsmessig, eller er nødvendig for inngåelse av kontrakten, om det er en forpliktelse til å gi personopplysningene og hva konsekvensene av å ikke oppgi personopplysningene vil være. 

12 | Eksistensen av automatiserte beslutninger

Som ansvarlig selskap bruker vi ikke automatisk beslutningstaking eller profilering.

13 | Rett til å klage til tilsynsmyndighet etter art. 77(1) GDPR

Hvis du mistenker at dataene dine blir behandlet ulovlig på siden vår, kan du kontakte en tilsynsmyndighet. Du har rett til å klage i EU-medlemsstaten der du bor, arbeidssted og/eller stedet for den påståtte overtredelsen, det vil si at du kan velge tilsynsmyndigheten du kontakter på stedene nevnt ovenfor. Tilsynsmyndigheten som klagen ble sendt til, vil deretter informere deg om statusen og resultatet av innsendingen din, inkludert muligheten for et rettsmiddel i henhold til artikkel 78 i GDPR.

14 | Nettbasert markedsføring

14.1 WP-statistikk

Denne nettsiden bruker WP Statistikk analyseverktøy fra Verona Labs (Tatari 64, 10134 Tallinn, Estland) utviklingsteam for statistisk evaluering av besøkstilgang. Formålet med datainnsamlingen og analysen er kontinuerlig forbedring av nettstedet vårt og dets tilbud. WP Statistics kan brukes til å lage oversiktlignende statistikk om besøkende på en nettside. For eksempel kan WP Statistics brukes til å måle hvor mange besøkende som har besøkt en bestemt side og hvor stor prosentandel av dem som har brukt en smarttelefon. Statistikken til WP Statistics er basert på dataene som nødvendigvis overføres for forbindelsen mellom nettleseren og webserveren (se Loggdata). En informasjonskapsel kreves ikke av WP Statistics. Beskyttelse av personvernet og personopplysningene dine er avgjørende når du bruker WP Statistics. WP Statistics samler ikke inn ytterligere besøksdata. I stedet anonymiserer WP Statistics besøkendes IP-adresser før de lagres. En personlig identifikasjon av en besøkende er derfor ikke mulig, heller ikke i etterkant.

Denne personvernerklæringen ble laget av EDE Intenational AG. 
Siste oppdatering: 01.2022


© EDE International AG. Alle rettigheter forbeholdt.