Utvidelsen av det langsiktige strategiske partnerskapet mellom Haberkorn Group og E/D/E Group i Wolfurt er forseglet

Hovedstyret og ledelsen i Haberkorn Group, E/D/E GmbH og EDE International AG møttes i Wolfurt, Østerrike, til årets ledermøte sommeren i år. De diskuterte den økonomiske utviklingen og strategiske prioriteringer til partnerne så langt, og spesielt utvidelsen av det langsiktige strategiske partnerskapet.

Det var enighet på alle sider om å fortsette å utnytte potensialet i samarbeidet i fremtiden og å utvide den felles virksomheten ytterligere. Annegret Franzen (Administrerende direktør i EDE International AG) uttrykte sin entusiasme: «Samarbeidet med Haberkorn har utviklet seg ekstremt vellykket de siste årene, både i lagervirksomheten og innen sentralisert betaling. I tillegg har vi svært tett kontakt i Østerrike, Tyskland og Øst-Europa og de personlige relasjonene til hele ledelsen er basert på partnerskap og tillit. Både Haberkorn-gruppen og E/D/E-gruppen ser potensialet i samarbeid og de mange parallellene på de strategiske feltene. I denne forbindelse er vi veldig glade for at denne avtalen vil ytterligere konsolidere og utvide vårt strategiske samarbeid på lang sikt.»

Det østerrikske familieeide selskapet Haberkorn ble grunnlagt i 1932 og er i dag, med mer enn 2,300 ansatte og over 30 lokasjoner, en av Europas ledende tekniske forhandlere takket være sin eksponentielle vekst.

For mer info: www.haberkorn.com


© EDE International AG. Alle rettigheter forbeholdt.