Europeisk nettverk: nøkkelen til suksess

European Hardware Network (EHN) møttes i januar for et partnermøte hos vår nederlandske samarbeidspartner Ferney Group. For å utvide kompetansegruppen ytterligere ble representantene for innkjøpsforeningene fra hele Europa enige om ulike tiltak. Det skal for eksempel holdes mer regelmessige møter med partnerleverandører i fremtiden.

"I dagens økonomiske situasjon er det viktigere enn noen gang å slå seg sammen på nivå med innkjøpsorganisasjoner i Europa," forklarer Mayte Jakstait, Business Relations and Communication Manager i EDE International. "Vi er fast overbevist om at vi bare kan lykkes internasjonalt hvis vi skaper synergier og utveksler kunnskap og erfaring med hverandre." For å forfølge akkurat dette oppdraget møttes partnerne til European Hardware Network, forkortet EHN, i januar til et todagers møte i Nord-Holland. Arrangementet ble arrangert av Ferney Group, den største nederlandske innkjøpsforeningen innen byggevare, verktøy og maskinvare.

EHN er en europeisk kompetansegruppe som EDE International lanserte i 2022. Den består i dag av syv foreninger som samarbeider med hverandre på lik linje. Det siste året har gruppen vokst. Representanter for organisasjonene ASIDE og EHLIS, begge fra Spania, deltok på et partnermøte for første gang i 2024.

EHN samarbeider med et bredt spekter av partnerleverandører basert i hele Europa. Den siste leverandøren som fuger EHN er IBS Scherer GmbH, som spesialiserer seg på rengjøring og vedlikehold av overflater i industrien. Michel Overvoorde, salgssjef Benelux hos IBS, presenterte ikke bare selskapet sitt, men også produktutvalget for kompetansegruppen i januar. Dette inkluderer blant annet spesialrengjøringsmidler, vedlikeholdsprodukter og vaskemaskiner.

Fra første stund var partnerne enige om ett punkt: de ønsker å utvide EHN ytterligere i år. Av denne grunn ga møtets agenda vedtak av tiltak for å bidra til å nå dette målet. I tillegg til de årlige partnermøtene, vil også faste møter med leverandørene bli intensivert fra nå av. "På den ene siden gir dette leverandørene som nylig har sluttet seg til selskapet muligheten til å presentere seg selv og sitt vareutvalg," forklarer Jakstait. "På den annen side gir det oss muligheten til å ha løpende tilbakemeldingsmøter for å gjøre samarbeidet enda mer effektivt."

Deltakelse på ulike markedsarrangementer vil også stå på agendaen for innkjøpsforeningenes representanter fremover. Neste møte er planlagt i begynnelsen av mars på Hardware Fair i Köln. Vi sees i Köln!

Mer info: https://ehn-info.com/


© EDE International AG. Alle rettigheter forbeholdt.