Østeuropeiske partnerstyrer møtes i Wuppertal

Kick-off for FORMAT-konseptet 3.0 

Hvordan kan digitaliseringens muligheter brukes til å etablere målrettede salgs- og markedskonsepter? Dette var spørsmålet som ble stilt av partneradvisory boards fra fire østeuropeiske markeder under deres salgsmøter på E/D/E i Wuppertal.

Høyvekstmarkeder var representert av partnerrådgivningen fra Ungarn, som møttes i desember 2022, fra Polen, samt fra Tsjekkia og Slovakia, som hver reiste til Wuppertal i januar. Polen skiller seg spesielt ut med en volumøkning på 13 prosent i 2022 sammenlignet med året før. "Etter en pause på flere år på grunn av Corona, var det på høy tid å møte partnerne våre personlig igjen og diskutere aktuelle emner," sier Martin Ochelski, salgssjef Østerrike, Sveits, Øst-Europa EDE International: "Vi kunne ønske velkommen advisory board og forhandlernettverket fra Ungarn til Wuppertal for første gang, de andre rådgivende styrene møttes sist her for mer enn fem år siden, fortsetter Ochelski. 

Desto mer velkommen var muligheten til å få informasjon på stedet om sentrale temaer som markedsføring, innkjøpsoptimalisering og logistikk. De besøkende tok blant annet med seg spennende inntrykk fra omvisningen på eLC Logistikksenter. Bruk av dispensermaskiner for enda mer fleksibel kundelevering ble også diskutert. Hovedfokuset på alle tre salgskonferansene var temaet “FORMAT konsept 3.0”. Etter det personrettede konseptet med rådgivning direkte i salgsdisken og den katalogdrevne virksomheten, settes kursen nå mot digitalisering i tredje fase av markedsutviklingen. 

Interaktiv markedsføring

Målet er å få kontakt med kunder på alle nivåer, personlig så vel som online og i sosiale medier. Kataloger fungerer fortsatt som salgsstøtte, men blir i økende grad supplert og erstattet av digitale kanaler fra YouTube til LinkedIn. "Kick-offen tjente til å presentere konseptet interaktiv markedsføring samt planleggingen på mellomlang sikt for de kommende årene og å utvikle det videre sammen med partnerrådgivningene," fortsetter Ochelski. 

Nye aktiviteter for 2023

Implementeringen starter suksessivt i løpet av de kommende månedene: I tillegg til en ny utgave av verktøykatalogen, som utgis i midten av 2023, planlegges økte nettaktiviteter, inkludert FORMAT landingssider på de respektive nasjonalspråkene. For å styrke den personlige kundekontakten, forberedes også FORMAT markedsplassarrangementer: i mai for Tsjekkia og Slovakia, etterfulgt av Polen i juni. 


© EDE International AG. Alle rettigheter forbeholdt.