E/D/E “Branchentreff total” 2022: Europeiske aktiviteter i Leipzig

Etter en pause på rundt tre år på grunn av pandemien, kom tiden endelig igjen 6. og 7. september 2022: E/D/E-medlemmer og kontraktsleverandører feiret sin gjenforening på E/D/E "Branchentreff total" (bransjemøtet) ) i Leipzig i nærvær og holdt intensive diskusjoner. Med hybride kommunikasjonstilbud og fokus på viktige framtidstemaer for bransjen som digitalisering, internasjonalitet og bærekraft, ga E/D/E nye impulser og styrket samtidig det velprøvde bransjemøtekonseptet som plattformen for mange personlige møter. . En sterk tilstedeværelse av medlemmer og leverandører fra andre europeiske land understreker begivenhetens relevans.

Wuppertal/Leipzig – «Endelig Branchentreff igjen!» var den enstemmige tenoren for industri og handel den 6th og 7th september i Leipzig under den viktige begivenheten i den industrielle B2B-sektoren med alle topp beslutningstakere. I løpet av mer enn 20 år har E/D/E ytterligere optimalisert bransjekonseptet for en såkalt «messe i revers». Merkevareprodusenter besøker forhandlerne hvert 30. minutt for en personlig utveksling for å initiere eller videreutvikle forretningsforhold. Etter tre år med hovedsakelig mindre, virtuelle møter, var det akkurat dette som endelig fant sted igjen i Leipzig i ansikt-til-ansikt møter med over 1400 deltakere. – Gleden over å se hverandre igjen og den positive stemningen blant deltakerne viste oss nok en gang at plassen som tilbys for verdifull utveksling er det som gjør bransjemøtet så fascinerende. Med 'Branchentreff' har vi skapt en mulighet for personlige diskusjoner, kvaliteten som vi alle har savnet de siste tre årene. Fordi dynamikken som oppstår ansikt til ansikt, dessverre altfor ofte går tapt i det digitale rommet, oppsummerer Dr Andreas Trautwein, styreleder for E/D/E Management Board. Likevel gir teknologien utvidede muligheter. I tråd med den tverrdivisjonelle strategien og organisasjonsutviklingsprosessen EVOLUTION, ble videomøterom brukt for første gang på bransjetreffet for å muliggjøre hybriddiskusjoner. På denne måten kunne også spesialister fra handelsbedriftene som hadde holdt seg hjemme bli integrert virtuelt i diskusjonene med bransjen.

Den nye medlemsforvaltningsavdelingen, opprettet i 2020, var også representert på bransjemøtet for første gang. «Med Member Management har vi lykkes med å styrke serviceforholdet mellom distributørene og E/D/E, ettersom alle E/D/E-tjenesteområder nå kan adresseres av det respektive medlem i et en-til-en ansvar og skreddersydd til de individuelle kravene, sier Dr Christoph Grote, som er ansvarlig for denne divisjonen blant annet i E/D/E-ledelsen.

Tross krisen med optimisme og smarte beslutninger

Et sentralt diskusjonstema var allerede åpenbart før arrangementet: Hvordan håndterer både distributører og leverandører dagens og kommende utfordringer som følge av de overlappende krisene og deres medfølgende fenomener? For etter rekordomsetning i store deler av bransjen i pandemiårene 2020 og 2021, forbereder både medlemmer og leverandører seg på et utfordrende år i 2023 med massivt økende energikostnader, dysfunksjonelle forsyningskjeder og en samtidig svekket forbrukstilbøyelighet. Igjen var mange deltakere enige om at det som trengs er en blanding av optimisme og smarte økonomiske beslutninger.

De for tiden økende energikostnadene var en av grunnene til at E/D/Es divisjon byggetjenester tilbød sine leverandører muligheten til å vise leverandører muligheten til å presentere økonomiske produkter. «Spesielt innen byggtjenester tilbyr moderne produkter et enormt sparepotensial. Dagens tider er en god mulighet til å ettermontere i disse områdene. Samtidig gir brukerne et verdifullt bidrag til beskyttelse av viktige ressurser, sier Peter Jüngst, E/D/E administrerende direktør med ansvar for byggtjenester, stål, logistikk og anleggsutstyr.  

Kunstig intelligens tar datahåndtering inn i neste generasjon

I forkant av «Branchentreff» informerte E/D/E og EBH AG rundt 40 leverandører og medlemmer om relevante nyheter om temaet datahåndtering. Enten det gjelder varehåndtering, i nettbutikken, i publikasjoner eller i planlegger- og prosessorprogramvare – godt strukturerte, oppdaterte og systematisk vedlikeholdte artikkeldata, både analoge og digitale, er en viktig forutsetning for en smidig salgsprosess.

For å møte denne etterspørselen har E/D/E drevet og utviklet det elektroniske Datasenteret eDC i flere år, hvor dataene er foredlet i henhold til en omfattende klassifiseringsstandard optimert for den industrielle B2B-sektoren. E/D/E har optimert hele prosessen, fra dataoverføring til klassifisering og prosessering, helt frem til output for handelsselskapene, for å kunne gjøre mer data tilgjengelig for markedet enda raskere enn tidligere. Toppmoderne teknologi brukes i prosessen. «Vår nye, E/D/E-eide leverandørdataportal arbeider med bruk av kunstig intelligens for datastrømmen, som utfører allokeringen til eDC-klassifiseringen og kan håndtere et stort antall produktdata og oppdateringer – og på høyeste nivå når det gjelder kvalitet, forklarer Joachim Hiemeyer, administrerende direktør for markedsføring og digitale tjenester i E/D/E. I det andre trinnet forenkler dette datavedlikeholdet i henhold til eDC-klassifisering, og det siste viktige trinnet er da å sende dataene ut til forhandlerne. «En ny, skybasert portal er allerede under konstruksjon. Med mål om å gjøre de ferdige master- og produktdataene tilgjengelige for forhandlerne med mer smidighet og fleksibilitet for deres salgskanaler – online eller offline,” kunngjør Joachim Hiemeyer og forklarer: “Med den nåværende videreutviklingen forfølger vi gradvis intensjon om å kunne opprettholde alle relevante B2B-sortimenter på eDC-nivå.»

EDE International sterkt representert på stedet

I år var EDE International mye mer fremtredende representert enn før med medlemmer fra 16 land. I mange år har «Branchentreff» vært et viktig utvekslingssted for tysktalende medlemmer fra andre europeiske land, som Nederland, Østerrike, Sveits, Belgia og Italia. Mange medlemmer fra ikke-tysktalende land, inkludert Polen, Romania, Tyrkia, Ungarn og Slovakia, deltok for første gang i år.

Og selv om hjemmet til E/D/E og dermed hoveddelen av de tilknyttede medlemmene er å finne i Tyskland, er Annegret Franzen, administrerende direktør EDE International, fornøyd med utviklingen. «Totalt 30 medlemmer fra utlandet var på stedet på Branchentreff, og vi fikk gjennomgående positive tilbakemeldinger på arrangementet vårt. Og leverandørene utnyttet også den fysiske nærheten til de internasjonale medlemmene til å gjøre produktene sine kjent utover landegrensene og til å etablere nye distribusjonskanaler, forteller Annegret Franzen. Og hun fortsetter: «Denne utvidelsen ble muliggjort av effektiv og målrettet planlegging av samtalene og deltakelse av de rette kontaktene på forhånd. Vi vil fortsette å utvide denne kvalitative utviklingen i fremtiden – sammen med de internasjonale medlemmene og leverandørene.”

Sikkerhet i samarbeid med ETRIS BANK

For Uwe Müller, administrerende direktør i ETRIS BANK, var det den første E/D/E-bransjens sammenkomst. "Teamet mitt og jeg var i stand til å ha svært verdifulle og hyggelige diskusjoner med mange eksisterende og enda flere potensielle nye kunder - og det på en kompakt måte, fordi den neste kunden bare var ett standpunkt unna," rapporterer han. Fremfor alt lette diskusjonspartnerne etter informasjon om factoring og fordelene med denne tjenesten. For ikke bare i toppfasen av pandemien med de medfølgende usikkerhetene, ble factoring møtt med stor etterspørsel i foreningen. «Factoring er for tiden enda mer etterspurt på grunn av energikrisen som har oppstått og dens virkninger», forklarer Uwe Müller og fortsetter: «Med hundre prosent del credere-dekning fjerner det våre kunders bekymringer om at deres debitorer misligholder betalinger. Med vår 'flex-factoring' kontrollerer kunden sin likviditetsgevinst veldig individuelt.» Det totale factoringmarkedet i Tyskland vokste med 24.5 prosent til €182.4 milliarder i første halvår 2022. Dette viser at dette finansieringsinstrumentet har kommet til SMB-sektoren. Med factoring og andre banktjenester er E/D/Es egen ETRIS BANK, som en gründerbank, alltid ved siden av sine SMB-kunder for å sikre deres langsiktige fremtidige levedyktighet.


© EDE International AG. Alle rettigheter forbeholdt.