AVSIDE med nytt gammelt styre

I midten av året møttes medlemmene i den spanske innkjøpsforeningen og E/D/E samarbeidspartner ASIDE i Madrid, blant annet til nyvalg av styre. Etter å ha presentert sitt valgprogram ble det forrige styret gjenvalgt for de neste fire årene med flertall av stemmene. Den er sammensatt av Antonio González (president), Argimiro Fernández (visepresident), Ferran Marco (sekretær) og Cira Linares (styremedlem).

Agendaen til det nye gamle styret vil prioritere å utdype private label-porteføljen, utvide kvantitativ og kvalitativ vekst i medlemskap, bærekraftig utvikling og digital transformasjon. «Alt dette skjer innenfor rammen av en strategisk plan som hele tiden er i endring. Det vil vise hvor vi er akkurat nå, hvordan miljøet vårt er, hvor vi ønsker å gå på kort og mellomlang sikt, hvilken vei vi går og hvilke endringer vi må gjøre, forklarer Antonio Gonzáles. Samarbeidet mellom ASIDE og EDE International har eksistert siden 2013. Annegret Franzen, administrerende direktør i EDE International, gratulerte med nyvalget og ser frem til den videre utviklingen av det tillitsfulle og aktive samarbeidet med styret, som er bekreftet i sin funksjon. .


© EDE International AG. Alle rettigheter forbeholdt.