GermanEnglishSpanishFrenchPortugueseItalianDutchPolishAlbanianBulgarianCroatianCzechDanishHungarianLatvianLithuanianMacedonianNorwegianRomanianSerbianSlovakSlovenianSwedishTurkish
GermanEnglishSpanishFrenchPortugueseItalianDutchPolishAlbanianBulgarianCroatianCzechDanishHungarianLatvianLithuanianMacedonianNorwegianRomanianSerbianSlovakSlovenianSwedishTurkish

Известувања за заштита на податоци

Ние сме многу задоволни што сте заинтересирани за нашата компанија. Заштитата на податоците е од особено висок приоритет за раководството на EDE International AG. Користењето на интернет-страниците на EDE International AG е можно без да се обезбедат никакви лични податоци. Меѓутоа, ако субјектот на податоци сака да користи специјални услуги на претпријатието преку нашата веб-локација, обработката на личните податоци може да стане неопходна. Доколку обработката на личните податоци е неопходна и не постои правна основа за таква обработка, генерално добиваме согласност од субјектот на податоците.

Обработката на личните податоци, како што се името, адресата, адресата на е-пошта или телефонскиот број на субјектот на податоците секогаш ќе биде во согласност со политиките за приватност специфични за земјата кои се применуваат за EDE International AG. Со помош на оваа политика за приватност, нашата компанија сака да ја информира јавноста за природата, обемот и целта на личните податоци што ги собираме, користиме и обработуваме. Понатаму, субјектите на податоците се информираат за нивните права преку оваа декларација за заштита на податоците.

Како контролор на податоци, EDE International AG има имплементирано бројни технички и организациски мерки за да обезбеди најцелосна заштита на личните податоци обработени преку оваа веб-локација. Сепак, преносот на податоци базиран на Интернет секогаш може да има безбедносни празнини, така што не може да се гарантира апсолутна заштита. Поради оваа причина, секој субјект на податоци е слободен да ни достави лични податоци преку алтернативни средства, на пример преку телефон.

1 | Име и адреса на контролорот на податоци

Контролорот на податоци во смисла на Општата регулатива за заштита на податоците, другите закони за заштита на податоците што се применуваат во земјите-членки на Европската унија и други одредби од природата на заштитата на податоците е:

EDE International AG
Hofwiesenstrasse 3
8057 Цирих Швајц
Телефон: + 41 44 3652800
Е-пошта: info@ede-international.com
Веб-страница: www.ede-international.com

2 | Обезбедување на веб-страница и подготовка на лог-датотеки

Секојпат кога ќе се пристапи до нашата веб-локација, нашиот систем автоматски собира податоци и информации од компјутерскиот систем на компјутерот што пристапува. Се собираат следните податоци:

 • Опсег на обработка на податоци
 • Информации за типот на прелистувачот и користената верзија
 • Оперативен систем на повикувачкиот уред
 • IP адреса на уредот што повикува
 • Датум и време на пристап
 • Веб-страници и ресурси (слики, датотеки, друга содржина на страницата) до кои се пристапува на нашата веб-локација.
 • Веб-страници од кои системот на корисникот пристапи до нашата веб-локација (следење на реферер)

Овие податоци се зачувуваат и во датотеките за евиденција во нашиот систем. Овие податоци не се чуваат заедно со личните податоци на одреден корисник, така што поединечните посетители на страницата не се идентификуваат. Обработката на податоците се заснова на член 6(1) (ѓ) GDPR (легитимен интерес). Нашиот легитимен интерес е да обезбедиме постигнување на целта опишана подолу.

Таканареченото логирање се врши за да се одржи компатибилноста на нашата веб-страница за што е можно повеќе посетители и да се бори против злоупотребата и да се елиминираат дефектите. За таа цел, неопходно е да се евидентираат техничките податоци на компјутерот што се јавува за да може да се реагира што е можно порано за прикажување на грешки, напади на нашите ИТ системи и/или грешки во функционалноста на нашата веб-страница. Дополнително, ги користиме податоците за да ја оптимизираме веб-страницата и генерално да обезбедиме безбедност и правилно функционирање на нашите системи за информатичка технологија.

3 | Колачиња

Веб-страниците на EDE International AG користат колачиња. Колачињата се текстуални датотеки што се ставаат и складираат на компјутерски систем преку интернет прелистувач.

Бројни веб-локации и сервери користат колачиња. Многу колачиња содржат таканаречен ID на колачиња. ИД на колаче е единствен идентификатор на колачето. Се состои од низа знаци со кои веб-локациите и серверите може да се доделат на конкретниот интернет прелистувач во кој е зачувано колачето. Ова им овозможува на веб-локациите и серверите кои се посетени да го разликуваат индивидуалниот прелистувач на субјектот на податоците од другите интернет прелистувачи кои содржат други колачиња. Специфичен интернет прелистувач може да се препознае и идентификува преку единствениот ID на колачиња.

Преку употреба на колачиња, EDE International AG може да им обезбеди на корисниците на оваа веб-локација повеќе кориснички услуги што не би биле возможни без поставката за колачиња.

Со помош на колаче, информациите и понудите на нашата веб-локација може да се оптимизираат во интерес на корисникот. Колачињата ни овозможуваат, како што веќе споменавме, да ги препознаеме корисниците на нашата веб-страница. Целта на ова признание е да им олесни на корисниците да ја користат нашата веб-страница. На пример, корисникот на веб-локација што користи колачиња не мора повторно да ги внесува своите податоци за пристап секој пат кога ја посетува веб-локацијата бидејќи тоа го прави веб-локацијата и колачето зачувано на компјутерскиот систем на корисникот. Друг пример е колачето од кошница за купување во онлајн продавницата. Онлајн продавницата ги памети артиклите што клиентот ги ставил во виртуелната корпа за купување преку колаче.

Субјектот на податоците може да го спречи поставувањето на колачиња од нашата веб-страница во секое време со помош на соодветната поставка во користениот интернет прелистувач и на тој начин трајно да противречи на поставувањето колачиња. Покрај тоа, веќе поставените колачиња може да се избришат во секое време преку интернет прелистувач или други софтверски програми. Ова е можно во сите распространети интернет прелистувачи. Ако субјектот на податоците ги деактивира поставките за колачиња во користениот интернет прелистувач, можеби не се целосно употребливи сите функции на нашата веб-локација. 

4 | Регистрација на нашата веб-страница

Засегнатото лице има можност да се регистрира на веб-страницата на EDE International AG со обезбедување на лични податоци (почетно најавување). За регистрација ги бараме следните лични податоци:

 • Firstname
 • Презиме
 • Е-пошта
 • Позиција во компанија
 • Име на компанијата/компетентниот партнер

Личните податоци внесени од засегнатото лице се собираат и чуваат исклучиво за внатрешна употреба на EDE International AG и за сопствени цели на EDE International AG. Лицето одговорно за обработката (контролорот) може да ги предаде податоците на еден или повеќе обработувачи, на пример, давател на услуги за парцели, кој исто така ќе ги користи личните податоци исклучиво за внатрешна цел што му се припишува на лицето одговорно за обработката.

Со регистрирање на веб-страницата на лицето одговорно за обработката (почетно најавување), се зачувуваат и IP адресата доделена од давателот на Интернет услуги (ISP) на засегнатото лице, датумот и времето на регистрација. Овие податоци се чуваат затоа што тоа е единствениот начин да се спречи злоупотребата на нашите услуги и, доколку е потребно, да ни овозможи да ги истражиме сите сторени кривични дела. Во овој поглед, складирањето на овие податоци е неопходно за заштита на EDE International AG. Начелно, овие податоци не се пренесуваат на трети лица освен ако постои законска обврска за нивно предавање или ако препраќањето на податоците служи за целта на кривично гонење.

Регистрацијата на засегнатото лице и доброволното обезбедување на лични податоци служат за целта на обработувачот да му понуди на засегнатото лице содржина или услуги кои, поради природата на предметот, можат да се понудат само на регистрирани корисници. Регистрираните лица можат во секое време да ги менуваат личните податоци дадени при нивната регистрација или целосно да ги избришат од базата на податоци на контролорите.

Лицето одговорно за обработката (контролорот) ќе му обезбеди на секое засегнато лице во секое време, на барање, информации за тоа кои лични податоци се чуваат. Понатаму, контролорот ќе ги ажурира или брише личните податоци на барање или укажување на засегнатото лице, доколку тоа не е во спротивност со какви било законски обврски за чување податоци. Во овој контекст, целиот персонал на одговорното лице за обработка (контролор) е на располагање на засегнатото лице како лице за контакт.

5 | Опција за контакт преку веб-страницата/користење на формуларот за контакт

Веб-страницата на EDE International AG содржи, врз основа на законски одредби, информации кои овозможуваат брз електронски контакт со нашата компанија како и директна комуникација со нас, која вклучува и општа адреса на т.н. електронска пошта (e-mail адреса). Доколку субјектот на податоците контактира со контролорот на податоци преку е-пошта или преку формулар за контакт, личните податоци што ги пренесува субјектот на податоците автоматски се складираат. Таквите лични податоци доставени на доброволна основа од субјектот на податоци до контролорот на податоците ќе се чуваат за целите на обработка или контактирање на субјектот на податоците. Овие лични податоци нема да бидат проследени до трети лица.


Ако ни пишете преку нашата форма за контакт и ни ги дадете вашите податоци за контакт (вклучувајќи ги вашите преференции; на пример, за кој од нашите производи сте заинтересирани), ние ги обработуваме во согласност со законските барања и ги користиме само за да одговориме на вашето барање.

6 | Рутинско бришење и блокирање на лични податоци

Контролорот на податоци ги обработува и складира личните податоци на субјектот на податоците само за времето потребно за да се постигне целта на складирањето или онаму каде што е предвидено со Европската директива и регулатива или друг законодавец во законите или прописите на кои подлежи контролорот на податоците. .

Ако целта на складирањето повеќе не важи или ако истече периодот на складирање пропишан со Европската директива и регулатива или друг надлежен законодавец, личните податоци рутински ќе бидат блокирани или избришани во согласност со законските одредби. 

7 |Права на субјектот на податоците

а) Право на потврда

Секој субјект на податоци има право, дадено со Европската директива и Регулативата, да добие потврда од контролорот на податоците дали личните податоци што се однесуваат на него или неа се обработуваат. Доколку субјектот на податоците сака да го искористи ова право на потврда, тој или таа може во секое време да контактира со контролорот на податоците споменат под 1.

б) Право на информации

Секое лице засегнато со обработката на личните податоци има право дадено со Европската директива и Регулативата да добие бесплатно, пристап до и копија од личните податоци кои се однесуваат на него или неа, а кои се снимени, во секое време. од контролорот на податоци. Понатаму, Европската директива и регулатива му овозможи на субјектот на податоците пристап до следните информации:

– Целите на обработката

– Категориите на лични податоци кои се обработуваат

– Примателите или категориите приматели на кои личните податоци им биле или ќе бидат откриени, особено во случај на приматели во трети земји или меѓународни организации

– Доколку е можно, планираното времетраење за кое ќе се чуваат личните податоци или, доколку тоа не е можно, критериумите за одредување на ова времетраење

– Постоење право да се добие исправка или бришење на личните податоци што се однесуваат на нив или да се добие ограничување на обработката од контролорот на податоците или право на приговор на таквата обработка

– Постоење право на жалба до надзорен орган

– Доколку личните податоци не се собрани од субјектот на податоците: Сите достапни информации за потеклото на податоците

– Постоење на автоматско одлучување, вклучително и профилирање, во согласност со член 22(1) и (4) GDPR и, барем во овие случаи, значајни информации за вклучената логика и обемот и предвидените ефекти од таквата обработка за податоците предмет

Понатаму, субјектот на податоците има право да биде информиран дали личните податоци се пренесени на трета земја или на меѓународна организација. Доколку е така, субјектот на податоците има и право да добие информации за соодветните заштитни мерки во врска со преносот.

Доколку субјектот на податоците сака да го искористи ова право на информации, тој или таа може во секое време да контактира со контролорот на податоци споменат под 1.

в) Право на исправка

Секој субјект на податоци засегнат со обработката на личните податоци има право, дадено со Европската директива и Регулативата, да добие исправка без одлагање на неточните лични податоци што се однесуваат на него или неа. Понатаму, субјектот на податоците има право, имајќи ги предвид целите на обработката, да побара пополнување на сите нецелосни лични податоци, вклучително и со дополнителна изјава.

Доколку субјектот на податоците сака да го искористи ова право на корекција, тој или таа може во секое време да контактира со контролорот на податоците споменат под 1.

г) Право на бришење (право да се биде заборавен)

Секој субјект на податоци засегнат со обработката на личните податоци има право, дадено со Европската директива и Регулативата, да добие од контролорот на податоците бришење на личните податоци што се однесуваат на него или неа без одлагање, кога се применува една од следните основи и доколку обработката не е потребна:

Личните податоци се собрани или на друг начин обработени за цели за кои повеќе не се потребни.

Субјектот на податоците ја отповикува согласноста на која се засновала обработката во согласност со член 6(1)(а) GDPR или член 9(2)(a) GDPR и нема друга правна основа за обработка.

Субјектот на податоците се противи на обработката во согласност со член 21(1) GDPR и не постојат најважни легитимни основи за обработката, или субјектот на податоците се противи на обработката во согласност со член 21(2) GDPR.

Личните податоци се незаконски обработени.

Бришењето на личните податоци е неопходно за усогласување со законската обврска според правото на Унијата или на земјата-членка на која подлежи контролорот на податоците.

Личните податоци беа собрани во врска со услугите на информатичкото општество понудени во согласност со чл. 8(1) GDPR.

Доколку се применува една од горенаведените причини, а субјектот на податоците сака да организира бришење на личните податоци складирани од EDE International AG, тој или таа може, во секое време, да контактира со контролорот на податоци наведен во 1. Вработените во EDE International AG ќе направи договори барањето за бришење да биде исполнето веднаш.

Доколку личните податоци се објавени од страна на EDE International AG и нашата компанија како контролор на податоците е должна да ги избрише личните податоци согласно чл. 17(1) GDPR, EDE International AG ќе спроведе разумни мерки, вклучувајќи технички мерки, земајќи ја предвид достапната технологија и трошоците за имплементација, со цел да ги информира другите контролори на податоци кои ги обработуваат објавените лични податоци што субјектот на податоците ги побарал од оние други контролори на податоци кои сите врски до личните податоци или копии или репликации на личните податоци се бришат, освен ако не е потребна обработка. Вработените во EDE International AG ќе ги направат потребните аранжмани во поединечниот случај. 

д) Право на ограничување на обработката

Секој субјект на податоци засегнат со обработката на личните податоци има право, дадено со Европската директива и Регулативата, да добие од контролорот на податоците ограничување за обработка кога е исполнет еден од следниве услови:

Точноста на личните податоци е оспорена од субјектот на податоците за период што му овозможува на контролорот на податоците да ја потврди точноста на личните податоци.

Обработката е незаконска, субјектот на податоците се противи на бришење на личните податоци и наместо тоа бара ограничување на употребата на личните податоци.

На контролорот на податоците повеќе не му се потребни личните податоци за целите на обработка, туку на субјектот на податоците му се потребни за воспоставување, остварување или одбрана на правни барања.

Субјектот на податоците се спротивстави на обработката во согласност со член 21(1) GDPR и сè уште не е јасно дали легитимните основи на контролорот на податоците ги надминуваат оние на субјектот на податоците.

Доколку еден од горенаведените услови е исполнет, а субјектот на податоците сака да побара ограничување на личните податоци складирани од EDE International AG, тој или таа може, во секое време, да контактира со контролорот на податоци наведен во 1. Вработените во EDE International AG ќе направи договори за ограничување на обработката.

ѓ) Право на преносливост на податоци

Секој субјект на податоци засегнат со обработката на личните податоци има право, дадено со Европската директива и Регулативата, да ги добие личните податоци што се однесуваат на него или неа, кои се обезбедени од субјектот на податоци до контролорот на податоци, во структуриран , најчесто користен и машински читлив формат. Тој/таа, исто така, има право да ги пренесе таквите податоци на друг контролор на податоци без пречки од контролорот на кој му се дадени личните податоци, под услов обработката да се заснова на согласност во согласност со член 6(1)(а) GDPR или Член 9(2)(а) GDPR или на договор согласно со член 6(1)(б) GDPR и обработката се врши со автоматизирани средства, освен ако обработката е неопходна за извршување на задача извршена во јавен интерес или при вршење на службени овластувања доделени на контролорот на податоците.

Понатаму, при користењето на своето право на преносливост на податоци во согласност со член 20(1) GDPR, субјектот на податоците има право да добие личните податоци да се пренесат директно од еден контролор на друг контролер на податоци, до степен до кој ова е технички изводливо и под услов тоа да не влијае негативно на правата и слободите на други лица.

Со цел да го потврди правото на преносливост на податоците, субјектот на податоците може да контактира со EDE International AG во секое време.

е) Право на приговор

Секое лице кое е засегнато од обработката на личните податоци има право дадено со Европската директива и регулатива да се спротивстави во секое време, врз основа на неговата/нејзината конкретна ситуација, на обработката на личните податоци што се однесуваат на него или неа, што се врши врз основа на член 6(1)(д) или (ѓ) GDPR. Ова исто така важи и за профилирање врз основа на овие одредби.

EDE International AG повеќе нема да ги обработува личните податоци во случај на приговор, освен ако можеме да покажеме убедливи легитимни основи за обработка, кои ги надминуваат интересите, правата и слободите на субјектот на податоците, или за тврдење, користење или одбрана на правни побарувањата.

Доколку EDE International AG обработува лични податоци со цел директен маркетинг, субјектот на податоците ќе има право во секое време да се спротивстави на обработката на личните податоци обработени за таков маркетинг. Ова важи и за профилирањето, доколку е поврзано со такво директно рекламирање. Доколку субјектот на податоците се противи на EDE International AG на обработка за цели на директен маркетинг, EDE International AG повеќе нема да ги обработува личните податоци за овие цели.

Дополнително, субјектот на податоците има право, врз основа на неговата/нејзината конкретна ситуација, да се спротивстави на обработката на личните податоци што се однесуваат на него или неа, што ја врши EDE International AG за научни или историски истражувачки цели, или за статистички цели во согласност со член 89(1) GDPR, освен ако таквата обработка е неопходна за извршување на задача извршена во јавен интерес.

Со цел да го искористи правото на приговор, субјектот на податоците може директно да контактира со кој било вработен во EDE International AG или друг вработен. Субјектот на податоците, исто така, може слободно да го користи своето право на приговор преку автоматизирани процедури користејќи технички спецификации во контекст на користењето на услугите на информатичкото општество, без разлика на Директивата 2002/58/ЕЗ. 

ж) Автоматско одлучување во поединечен случај, вклучително и профилирање

Секој субјект на податоци засегнат со обработката на личните податоци има право, дадено со Европската директива и Регулативата, да не биде предмет на одлучување само врз основа на автоматска обработка, вклучително и профилирање, што произведува правни ефекти во однос на него или неа или слично значително влијае врз него или неа, под услов одлуката (1) да не е неопходна за склучување или извршување на договор помеѓу субјектот на податоците и контролорот на податоците, или (2) е овластена со законодавството на Унијата или земјата-членка да на кои подлежи контролорот и дека таквиот закон пропишува соодветни мерки за заштита на правата и слободите и легитимните интереси на субјектот на податоците, или (3) се презема со експлицитна согласност на субјектот на податоците.

Доколку одлуката (1) е неопходна за склучување, или за извршување на договор помеѓу субјектот на податоците и контролорот на податоците, или (2) е донесена со експлицитна согласност на субјектот на податоците, EDE International AG ќе спроведе соодветни мерки за да ги заштити правата и слободите и легитимните интереси на субјектот на податоците, кои го вклучуваат барем правото да се добие интервенција на субјектот на податоците, да се изрази своето гледиште и да се оспори одлуката.

Доколку субјектот на податоците сака да ги оствари правата во врска со автоматизираните одлуки, тој или таа може во секое време да контактира со контролорот на податоците споменат под 1.

з) Право на отповикување на согласноста според законот за заштита на податоците

Секој субјект на податоци засегнат од обработката на личните податоци има право дадено со Европската директива и регулатива да ја повлече согласноста за обработка на лични податоци во секое време.

Доколку субјектот на податоците сака да го искористи правото да ја повлече согласноста, тој или таа може во секое време да контактира со контролорот на податоците споменат под 1.

8 | Правна основа на обработка

чл. 6 I(a) GDPR служи на нашата компанија како правна основа за постапките за обработка во кои добиваме согласност за одредени цели за обработка. Ако обработката на личните податоци е неопходна за извршување на договор во кој субјектот на податоците е странка, како што е случајот, на пример, со операциите на обработка кои се неопходни за испорака на стоки или за давање друга услуга или надомест , обработката се заснова на член 6 I (б) GDPR. Истото важи и за операциите за преработка кои се неопходни за спроведување на преддоговорни мерки, на пример во случај на прашања за нашите производи или услуги. Доколку нашата компанија е предмет на законска обврска со која обработката на личните податоци станува неопходна, како на пример за исполнување на даночните обврски, обработката се заснова на чл. 6 I (в) GDPR. На крајот на краиштата, операциите за обработка би можеле да се засноваат на чл. 6 I (ѓ) GDPR. Операциите за обработка кои не се опфатени со ниту една од горенаведените правни основи се засноваат на оваа правна основа доколку обработката е неопходна за заштита на легитимен интерес на нашата компанија или трета страна, под услов интересите, основните права и слободи на субјектот на податоците не земајте приоритет. Дозволено ни е да вршиме такви операции за обработка особено затоа што тие се конкретно споменати од европскиот законодавец. Во овој поглед, законодавецот зазеде став дека може да се претпостави легитимен интерес доколку субјектот на податоците е клиент на контролорот на податоците (рецитал 47, реченица 2 GDPR).

9 | Легитимни интереси во обработката што ги следи контролорот на податоците или трето лице

Доколку обработката на личните податоци се заснова на член 6 I (ѓ) GDPR, наш легитимен интерес е извршувањето на нашите деловни активности во корист на благосостојбата на сите наши вработени и нашите акционери.

10 | Период за кој може да се чуваат личните податоци

Критериум за времетраењето на чувањето на личните податоци е соодветниот законски период на чување. По истекот на рокот, соодветните податоци рутински се бришат доколку веќе не се потребни за исполнување или започнување на договорот.

11 | Правни или договорни барања за обезбедување на личните податоци; неопходност за склучување на договорот; обврска на субјектот на податоци да ги обезбеди личните податоци; можните последици од необезбедување

Би сакале да ве информираме дека обезбедувањето на лични податоци делумно се бара со закон (на пр. даночни регулативи) или, исто така, може да произлегува од договорните прописи (на пр. информации за договорниот партнер). Понекогаш, за да склучиме договор, може да биде неопходно субјектот на податоци да ни достави лични податоци кои последователно мора да бидат обработени од нас. На пример, субјектот на податоците е должен да ни обезбеди лични податоци кога нашата компанија склучува договор со субјектот на податоците. Недоставувањето на личните податоци би значело дека договорот со субјектот на податоците не може да се склучи. Пред субјектот на податоците да обезбеди лични податоци, тој или таа мора да контактира со еден од нашите вработени. Нашиот вработен ќе го информира субјектот на податоците од случај до случај дали обезбедувањето на личните податоци е потребно со закон или договорно, или е неопходно за склучување на договорот, дали постои обврска за обезбедување на личните податоци и какви би биле последиците од недавањето на личните податоци. 

12 | Постоење на автоматско одлучување

Како одговорна компанија, не користиме автоматско донесување одлуки или профилирање.

13 | Право на жалба до надзорен орган според чл. 77(1) GDPR

Ако се сомневате дека вашите податоци се обработуваат незаконски на нашата страница, можете да контактирате со надзорен орган. Имате право на жалба во земјата-членка на ЕУ на вашето место на живеење, место на работа и/или место на наводниот прекршок, односно можете да го изберете надзорниот орган со кој контактирате на местата споменати погоре. Надзорниот орган до кој е поднесена жалбата потоа ќе ве информира за статусот и исходот од вашето поднесување, вклучувајќи ја и можноста за судски лек според член 78 GDPR.

14 | Онлајн маркетинг

14.1 Статистика на ВП

Оваа веб-локација го користи РП статистика алатка за анализа од Верона лаборатории (Татари 64, 10134 Талин, Естланд) развоен тим за статистичка евалуација на пристапот на посетителите. Целта на собирањето и анализата на податоците е континуирано подобрување на нашата веб-страница и нејзините понуди. WP Statistics може да се користи за креирање статистики слични на преглед за посетителите на веб-локација. На пример, WP Statistics може да се користи за да се измери колку посетители пристапиле на одредена страница и колкав процент од нив користеле паметен телефон. Статистиката на WP Statistics се заснова на податоците што нужно се пренесуваат за поврзување помеѓу веб-прелистувачот и веб-серверот (види Податоци за евиденција). ВП статистика не бара колаче. Заштитата на вашата приватност и лични податоци е најважна кога користите WP Statistics. Самата WP Statistics не собира никакви дополнителни податоци за посетителите. Наместо тоа, WP Statistics ги анонимизира IP адресите на посетителите пред да ги складира. Затоа, не е возможна лична идентификација на посетителот, дури и потоа.

Оваа политика за приватност ја изработи EDE Intenational AG. 
Последно ажурирање: 01.2022 година


© EDE International AG. Сите права се задржани.