Отпечаток

EDE International AG
Штајнакерштрасе 3
8302 Клотен
Швајцарија

Комерцијален регистар:
CH-020.3.037.371-9,
HRB кантон Цирих

Регистриран суд: 
Локален суд во Цирих

Број на данок на додадена вредност:
CHE-485.707.133

Претставен од нејзиниот извршен директор Анегрет Френзен, EDE International AG:
Телефон + 41 44 3652800
Факс + 41 44 3653477
info(at)ede-international.com

Редакција одговорна за оваа веб-локација:
Мајте Јакстајт, ЕДЕ Интернационал АГ: 
mayte.jakstait(at)ede-international.com

Арбитражен одбор за потрошувачи:
Ние не сме обврзани да учествуваме во постапките за решавање спорови пред арбитражниот одбор за потрошувачи и не сме подготвени да го сториме тоа.


© EDE International AG. Сите права се задржани.