Paziņojumi par datu aizsardzību

Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs interesē mūsu uzņēmums. Datu aizsardzība ir īpaši augsta EDE International AG vadības prioritāte. EDE International AG interneta lapu izmantošana ir iespējama, nesniedzot nekādus personas datus. Tomēr, ja datu subjekts ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību vēlas izmantot īpašus uzņēmuma pakalpojumus, var būt nepieciešama personas datu apstrāde. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav tiesiska pamata, mēs parasti saņemam datu subjekta piekrišanu.

Personas datu apstrādei, piemēram, datu subjekta vārdam, adresei, e-pasta adresei vai tālruņa numuram, vienmēr ir jāatbilst konkrētai valstij raksturīgām privātuma politikām, kas piemērojamas EDE International AG. Izmantojot šo privātuma politiku, mūsu uzņēmums vēlas informēt sabiedrību par mūsu apkopoto, izmantojamo un apstrādājamo personas datu veidu, apjomu un mērķi. Turklāt datu subjekti tiek informēti par viņu tiesībām, izmantojot šo datu aizsardzības deklarāciju.

Kā datu pārzinis EDE International AG ir īstenojis daudzus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu vispilnīgāko personas datu aizsardzību, kas tiek apstrādāti, izmantojot šo tīmekļa vietni. Tomēr interneta datu pārraidei vienmēr var būt drošības nepilnības, tāpēc nevar garantēt absolūtu aizsardzību. Šī iemesla dēļ katrs datu subjekts var brīvi iesniegt mums personas datus, izmantojot alternatīvus līdzekļus, piemēram, pa tālruni.

1 | Datu pārziņa nosaukums un adrese

Datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas, citu Eiropas Savienības dalībvalstīs piemērojamo datu aizsardzības likumu un citu datu aizsardzības noteikumu izpratnē ir:

EDE International AG
Steinackerstrasse 3
8302 Kloten, Šveice
Tālrunis: + 41 44 3652800
E-pasts: info@ede-international.com
Vietne: www.ede-international.com

2 | Vietnes nodrošināšana un žurnālfailu sagatavošana

Katru reizi, kad tiek piekļūts mūsu vietnei, mūsu sistēma automātiski apkopo datus un informāciju no datora datorsistēmas, kas piekļūst. Tiek apkopoti šādi dati:

 • Datu apstrādes apjoms
 • Informācija par pārlūkprogrammas veidu un izmantoto versiju
 • Izsaucošās ierīces operētājsistēma
 • Izsaucošās ierīces IP adrese
 • Piekļuves datums un laiks
 • Tīmekļa vietnes un resursi (attēli, faili, cits lapu saturs), kuriem piekļūts mūsu vietnē.
 • Vietnes, no kurām lietotāja sistēma piekļuva mūsu vietnei (novirzītāju izsekošana)

Šie dati tiek saglabāti arī mūsu sistēmas žurnālfailos. Šie dati netiek glabāti kopā ar konkrēta lietotāja personas datiem, lai netiktu identificēti atsevišķi vietnes apmeklētāji. Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (likumīgās intereses). Mūsu likumīgās intereses ir nodrošināt tālāk aprakstītā mērķa sasniegšanu.

Tā sauktā reģistrēšana tiek veikta, lai uzturētu mūsu vietnes savietojamību pēc iespējas lielākam apmeklētāju skaitam un cīnītos pret ļaunprātīgu izmantošanu un novērstu darbības traucējumus. Šim nolūkam ir nepieciešams reģistrēt zvanītāja datora tehniskos datus, lai pēc iespējas ātrāk varētu reaģēt, lai parādītu kļūdas, uzbrukumus mūsu IT sistēmām un/vai kļūdas mūsu vietnes funkcionalitātē. Turklāt mēs izmantojam datus, lai optimizētu vietni un kopumā nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību un pareizu darbību.

3 | Sīkdatnes

EDE International AG tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta faili, kas tiek ievietoti un saglabāti datorsistēmā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu.

Daudzas vietnes un serveri izmanto sīkfailus. Daudzas sīkdatnes satur tā saukto sīkfailu ID. Sīkfaila ID ir unikāls sīkfaila identifikators. Tas sastāv no rakstzīmju virknes, ar kuru palīdzību vietnes un serverus var piešķirt konkrētai interneta pārlūkprogrammai, kurā sīkfails tika saglabāts. Tas ļauj apmeklētajām vietnēm un serveriem atšķirt datu subjekta individuālo pārlūkprogrammu no citām interneta pārlūkprogrammām, kas satur citus sīkfailus. Konkrētu interneta pārlūkprogrammu var atpazīt un identificēt, izmantojot unikālo sīkfailu ID.

Izmantojot sīkfailus, EDE International AG var nodrošināt šīs vietnes lietotājiem lietotājam draudzīgākus pakalpojumus, kas nebūtu iespējami bez sīkdatņu iestatīšanas.

Izmantojot sīkfailu, informāciju un piedāvājumus mūsu vietnē var optimizēt lietotāja interesēs. Sīkdatnes ļauj mums, kā jau minēts, atpazīt mūsu vietnes lietotājus. Šīs atzīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem mūsu vietnes lietošanu. Piemēram, vietnes lietotājam, kas izmanto sīkfailus, nav atkārtoti jāievada savi piekļuves dati katru reizi, kad viņš apmeklē vietni, jo to dara vietne un lietotāja datorsistēmā saglabātais sīkfails. Vēl viens piemērs ir iepirkumu groza sīkfails tiešsaistes veikalā. Interneta veikals atceras preces, kuras klients ir ievietojis virtuālajā iepirkumu grozā, izmantojot sīkfailu.

Datu subjekts var jebkurā laikā novērst sīkdatņu iestatīšanu mūsu vietnē, izmantojot atbilstošu iestatījumu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā un tādējādi neatgriezeniski nonākt pretrunā ar sīkdatņu ievietošanu. Turklāt jau iestatītos sīkfailus var dzēst jebkurā laikā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas programmatūras programmas. Tas ir iespējams visās izplatītajās interneta pārlūkprogrammās. Ja datu subjekts izmantotajā interneta pārlūkprogrammā deaktivizē sīkdatņu iestatījumu, visas mūsu vietnes funkcijas var nebūt pilnībā lietojamas. 

4 | Reģistrācija mūsu mājas lapā

Attiecīgajai personai ir iespēja reģistrēties EDE International AG tīmekļa vietnē, norādot personas datus (sākotnējā pieteikšanās). Reģistrācijai mēs pieprasām šādus personas datus:

 • Vārds
 • Uzvārds
 • E-pasts
 • Amats uzņēmumā
 • Uzņēmuma/kompetences partnera nosaukums

Attiecīgās personas ievadītie personas dati tiek vākti un glabāti tikai EDE International AG iekšējai lietošanai un EDE International AG pašu vajadzībām. Par apstrādi atbildīgā persona (pārzinis) var nodot datus vienam vai vairākiem apstrādātājiem, piemēram, paku pakalpojumu sniedzējam, kurš arī izmantos personas datus tikai iekšējam mērķim, kas ir attiecināms uz personu, kas ir atbildīga par apstrādi.

Reģistrējoties par apstrādi atbildīgās personas tīmekļa vietnē (sākotnējā pieteikšanās), tiek saglabāta arī attiecīgās personas interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) piešķirtā IP adrese, reģistrācijas datums un laiks. Šie dati tiek glabāti, jo tas ir vienīgais veids, kā novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu un, ja nepieciešams, ļaut mums izmeklēt visus izdarītos noziedzīgos nodarījumus. Šajā sakarā šo datu glabāšana ir nepieciešama EDE International AG aizsardzībai. Principā šie dati netiek nodoti trešajām personām, ja vien nepastāv juridisks pienākums tos nodot tālāk vai ja datu pārsūtīšana kalpo kriminālvajāšanas mērķim.

Attiecīgās personas reģistrācija un brīvprātīga personas datu sniegšana kalpo apstrādātāja mērķim piedāvāt attiecīgajai personai saturu vai pakalpojumus, kurus lietas būtības dēļ var piedāvāt tikai reģistrētiem lietotājiem. Reģistrētās personas var jebkurā laikā mainīt reģistrācijas laikā sniegtos personas datus vai pilnībā dzēst tos no pārziņu datu bāzes.

Par apstrādi atbildīgā persona (pārzinis) jebkurai ieinteresētajai personai jebkurā laikā pēc pieprasījuma sniedz informāciju par to, kādi personas dati tiek glabāti. Turklāt pārzinis atjaunina vai dzēš personas datus pēc attiecīgās personas pieprasījuma vai norādes, ciktāl tas nav pretrunā ar juridiskiem pienākumiem saglabāt datus. Šajā kontekstā attiecīgajai personai kā kontaktpersonai ir pieejams viss par apstrādi atbildīgās personas (pārziņa) personāls.

5 | Sazināšanās iespēja, izmantojot vietni/izmantojot saziņas veidlapu

EDE International AG tīmekļa vietnē, pamatojoties uz likumā noteiktajiem noteikumiem, ir informācija, kas nodrošina ātru elektronisku saziņu ar mūsu uzņēmumu, kā arī tiešu saziņu ar mums, kas ietver arī tā sauktā elektroniskā pasta (e-pasta) vispārīgo adresi. adrese). Ja datu subjekts sazinās ar datu pārzini pa e-pastu vai izmantojot saziņas veidlapu, datu subjekta pārsūtītie personas dati tiek automātiski saglabāti. Šādus personas datus, ko datu subjekts brīvprātīgi sniedzis datu pārzinim, glabā apstrādes nolūkos vai saziņai ar datu subjektu. Šie personas dati netiks nodoti trešajām personām.


Ja rakstāt mums, izmantojot mūsu saziņas veidlapu, un sniedzat mums savu kontaktinformāciju (tostarp savas preferences; piemēram, kuri no mūsu produktiem jūs interesē), mēs tos apstrādājam saskaņā ar juridiskajām prasībām un izmantojam tikai, lai atbildētu uz jūsu pieprasījums.

6 | Regulāra personas datu dzēšana un bloķēšana

Datu pārzinis apstrādā un glabā datu subjekta personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams glabāšanas mērķa sasniegšanai vai ja to paredz Eiropas direktīva un regula vai cits likumdevējs normatīvajos aktos, kas attiecas uz datu pārzini. .

Ja glabāšanas mērķis vairs nav spēkā vai ja beidzas Eiropas direktīvā un regulā vai cita kompetenta likumdevēja noteiktais uzglabāšanas termiņš, personas dati tiks regulāri bloķēti vai dzēsti saskaņā ar tiesību aktiem. 

7 |Datu subjekta tiesības

a) Tiesības uz apstiprinājumu

Katram datu subjektam ir Eiropas direktīvas un regulas piešķirtās tiesības saņemt no datu pārziņa apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti ar viņu saistīti personas dati. Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs apstiprinājuma tiesības, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar 1. punktā minēto datu pārzini.

b) Tiesības uz informāciju

Ikvienai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir ar Eiropas direktīvu un regulu piešķirtās tiesības jebkurā laikā bez maksas iegūt piekļuvi reģistrētajiem personas datiem, kas attiecas uz viņu, un to kopiju. no datu pārziņa. Turklāt Eiropas direktīva un regula ir piešķīrusi datu subjektam piekļuvi šādai informācijai:

– Apstrādes mērķi

– Apstrādājamo personas datu kategorijas

– saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir izpausti vai tiks izpausti, jo īpaši attiecībā uz saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās

– Ja iespējams, plānotais personas datu glabāšanas ilgums vai, ja tas nav iespējams, kritēriji šī ilguma noteikšanai

– tiesības uz to personas datu labošanu vai dzēšanu vai datu pārziņa veiktās apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi.

– Pārsūdzības tiesību esamība uzraudzības iestādē

– Ja personas dati netiek vākti no datu subjekta: Visa pieejamā informācija par datu izcelsmi

– automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana saskaņā ar VDAR 22. panta 1. un 4. punktu, un vismaz šādos gadījumos jēgpilna informācija par loģiku un šādas apstrādes apjomu un paredzēto ietekmi uz datiem. priekšmets

Turklāt datu subjektam ir tiesības būt informētam, vai personas dati ir nodoti trešai valstij vai starptautiskai organizācijai. Ja tas tā ir, datu subjektam ir arī tiesības iegūt informāciju par atbilstošiem drošības pasākumiem saistībā ar pārsūtīšanu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs tiesības uz informāciju, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar 1. punktā minēto datu pārzini.

c) Tiesības uz labojumu

Ikvienam datu subjektam, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvas un regulas piešķirtās tiesības bez kavēšanās panākt ar viņu saistīto neprecīzo personas datu labošanu. Turklāt datu subjektam ir tiesības, ņemot vērā apstrādes nolūkus, pieprasīt jebkādu nepilnīgu personas datu papildināšanu, tostarp izmantojot papildu deklarāciju.

Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs tiesības uz labošanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar 1. punktā minēto datu pārzini.

d) Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

Ikvienam datu subjektam, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir ar Eiropas direktīvu un regulu piešķirtās tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis nekavējoties dzēstu personas datus, kas attiecas uz viņu, ja ir spēkā viens no turpmāk minētajiem iemesliem un ciktāl apstrāde nav nepieciešama:

Personas dati tika vākti vai citādi apstrādāti nolūkos, kuriem tie vairs nav nepieciešami.

Datu subjekts atsauc piekrišanu, uz kuras pamata tika veikta apstrāde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un apstrādei nav cita tiesiska pamata.

Datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, un apstrādei nav primāru likumīgu iemeslu, vai arī datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu.

Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

Personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu, kas ir pakļauts datu pārzinim.

Personas dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti saskaņā ar Regulas Nr. VDAR 8. panta 1. punkts.

Ja ir spēkā kāds no iepriekšminētajiem iemesliem un datu subjekts vēlas vienoties par EDE International AG uzglabāto personas datu dzēšanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar datu pārzini, kas norādīta 1. punktā. EDE International AG darbinieki veikt pasākumus, lai dzēšanas pieprasījums tiktu izpildīts nekavējoties.

Ja personas datus publiskoja EDE International AG, un mūsu uzņēmumam kā datu pārzinim ir pienākums dzēst personas datus saskaņā ar Art. 17(1) GDPR, EDE International AG īsteno saprātīgus pasākumus, tostarp tehniskos pasākumus, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un ieviešanas izmaksas, lai informētu citus datu pārziņus, kuri apstrādā publicētos personas datus, ka datu subjekts ir pieprasījis tie citi datu pārziņi, kuriem tiek dzēstas visas saites uz personas datiem vai personas datu kopijas vai replikācijas, ja vien apstrāde nav nepieciešama. EDE International AG darbinieki veiks nepieciešamos pasākumus katrā atsevišķā gadījumā. 

e) Tiesības ierobežot apstrādi

Ikvienam datu subjektam, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir ar Eiropas direktīvu un regulu piešķirtās tiesības pieprasīt no datu pārziņa apstrādes ierobežojumu, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

Datu subjekts apstrīd personas datu pareizību uz laiku, kas ļauj datu pārzinim pārbaudīt personas datu pareizību.

Apstrāde ir nelikumīga, datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa personas datu izmantošanas ierobežošanu.

Datu pārzinim personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkos, bet datu subjektam tie ir nepieciešami juridisku prasību iesniegšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, un vēl nav skaidrs, vai datu pārziņa likumīgie iemesli ir svarīgāki par datu subjekta pamatotajiem iemesliem.

Ja ir izpildīts kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem un datu subjekts vēlas pieprasīt EDE International AG uzglabāto personas datu ierobežošanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar datu pārzini, kas norādīta 1. punktā. EDE International AG darbinieki veikt pasākumus apstrādes ierobežošanai.

f) Tiesības uz datu pārnesamību

Ikvienam datu subjektam, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir ar Eiropas direktīvu un regulu piešķirtās tiesības strukturētā veidā iegūt personas datus par viņu, ko datu subjekts ir sniedzis datu pārzinim. , parasti lietots un mašīnlasāms formāts. Viņam/viņai ir arī tiesības pārsūtīt šādus datus citam datu pārzinim, netraucējot datu pārzinim, kuram personas dati ir sniegti, ja apstrāde ir balstīta uz piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts vai līgums saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, kas veikts sabiedrības interesēs vai īstenojot datu pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Turklāt, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. panta 1. punktu, datu subjektam ir tiesības saņemt, lai personas dati tiktu tieši pārsūtīti no viena datu pārziņa citam datu pārzinim, ciktāl šis ir tehniski iespējams un ar nosacījumu, ka tas negatīvi neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

Lai aizstāvētu tiesības uz datu pārnesamību, datu subjekts jebkurā laikā var sazināties ar EDE International AG.

g) Tiesības iebilst

Ikvienai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir ar Eiropas direktīvu un regulu piešķirtās tiesības jebkurā laikā ar savu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ iebilst pret to personas datu apstrādi, kas tiek veikta. pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu. Tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

Iebilduma gadījumā EDE International AG vairs neapstrādās personas datus, ja vien mēs nevaram pierādīt nepārvaramus leģitīmus iemeslus apstrādei, kas ir svarīgāks par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī lai apgalvotu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas personas. pretenzijas.

Ja EDE International AG apstrādā personas datus tiešā mārketinga nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šāda mārketinga nolūkiem apstrādāto personas datu apstrādi. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo reklāmu. Ja datu subjekts iebilst EDE International AG pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, EDE International AG vairs neapstrādās personas datus šiem nolūkiem.

Turklāt datu subjektam ir tiesības, pamatojoties uz viņa konkrēto situāciju, iebilst pret personas datu apstrādi, ko EDE International AG veic zinātniskas vai vēsturiskas izpētes vai statistikas nolūkos. mērķiem saskaņā ar VDAR 89. panta 1. punktu, ja vien šāda apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs.

Lai īstenotu tiesības iebilst, datu subjekts var tieši sazināties ar jebkuru EDE International AG darbinieku vai citu darbinieku. Datu subjekts arī var brīvi īstenot savas tiesības iebilst, izmantojot automatizētas procedūras, izmantojot tehniskās specifikācijas saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu, neatkarīgi no Direktīvas 2002/58/EK. 

h) automatizēta lēmumu pieņemšana atsevišķā gadījumā, tostarp profilēšana

Ikvienam datu subjektam, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvas un regulas piešķirtās tiesības netikt pakļautam lēmumu pieņemšanai, pamatojoties tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, kas rada juridiskas sekas attiecībā uz viņu vai līdzīgi būtiski ietekmē viņu, ja lēmums (1) nav nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai (2) to atļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību akti. kas ir pakļauts pārzinim, un ka šie tiesību akti nosaka atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības un likumīgās intereses, vai (3) tiek veikta ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu.

Ja lēmums (1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai (2) tas ir pieņemts ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, EDE International AG īsteno atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības un likumīgās intereses, kas ietver vismaz tiesības panākt datu subjekta iejaukšanos, paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības attiecībā uz automatizētiem lēmumiem, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar 1. punktā minēto datu pārzini.

i) Tiesības atsaukt piekrišanu saskaņā ar datu aizsardzības likumu

Ikvienam datu subjektam, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvas un regulas piešķirtās tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei.

Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības atsaukt piekrišanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar 1. punktā minēto datu pārzini.

8 | Apstrādes juridiskais pamats

Art. 6 I(a) GDPR kalpo mūsu uzņēmumam kā juridiskais pamats apstrādes procedūrām, kurās mēs iegūstam piekrišanu noteiktiem apstrādes nolūkiem. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, kā tas ir, piemēram, ar apstrādes darbībām, kas nepieciešamas preču piegādei vai cita pakalpojuma vai atlīdzības sniegšanai , apstrāde ir balstīta uz VDAR 6. panta I b) apakšpunktu. Tas pats attiecas uz apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu īstenošanai, piemēram, uz jautājumiem par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Ja uz mūsu uzņēmumu attiecas juridisks pienākums, saskaņā ar kuru personas datu apstrāde kļūst nepieciešama, piemēram, nodokļu saistību izpildei, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Art. 6 I (c) GDPR. Galu galā apstrādes darbības varētu balstīties uz Regulas (EK) Nr. 6 I (f) GDPR. Apstrādes darbības, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem, ir balstītas uz šo juridisko pamatu, ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, ar nosacījumu, ka datu subjekta intereses, pamattiesības un brīvības. nepieņemt prioritāti. Mums ir atļauts veikt šādas apstrādes darbības jo īpaši tāpēc, ka tās ir īpaši minējis Eiropas likumdevējs. Šajā ziņā likumdevējs uzskatīja, ka leģitīmas intereses var pieņemt, ja datu subjekts ir datu pārziņa klients (VDAR 47. apsvēruma 2. teikums).

9 | Leģitīmas intereses attiecībā uz datu pārziņa vai trešās personas veikto apstrādi

Ja personas datu apstrāde pamatojas uz GDPR 6. panta I (f) apakšpunktu, mūsu likumīgās intereses ir mūsu uzņēmējdarbības veikšana visu mūsu darbinieku un mūsu akcionāru labklājības labā.

10 | Periods, kurā personas dati var tikt glabāti

Personas datu glabāšanas ilguma kritērijs ir attiecīgais likumā noteiktais glabāšanas termiņš. Pēc termiņa beigām attiecīgie dati tiek regulāri dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami līguma izpildei vai uzsākšanai.

11 | Juridiskās vai līgumiskās prasības sniegt personas datus; līguma noslēgšanas nepieciešamība; datu subjekta pienākums sniegt personas datus; iespējamās nesniegšanas sekas

Informējam, ka personas datu sniegšana daļēji ir noteikta likumā (piem., nodokļu normatīvajos aktos) vai var izrietēt arī no līguma noteikumiem (piemēram, informācija par līgumpartneri). Dažkārt, lai noslēgtu līgumu, datu subjektam var būt nepieciešams sniegt mums personas datus, kas mums pēc tam jāapstrādā. Piemēram, datu subjektam ir pienākums sniegt mums personas datus, kad mūsu uzņēmums noslēdz līgumu ar datu subjektu. Personas datu nesniegšana nozīmētu, ka līgumu ar datu subjektu nevarētu noslēgt. Pirms datu subjekta personas datu sniegšanas viņam jāsazinās ar kādu no mūsu darbiniekiem. Mūsu darbinieks katrā gadījumā atsevišķi informēs datu subjektu, vai personas datu sniegšana ir noteikta likumā vai līgumā, vai ir nepieciešama līguma noslēgšanai, vai ir pienākums sniegt personas datus un kādas būtu personas datu nesniegšanas sekas. 

12 | Automatizētas lēmumu pieņemšanas esamība

Kā atbildīgs uzņēmums, mēs neizmantojam automātisku lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu.

13 | Tiesības vērsties uzraudzības iestādē saskaņā ar Art. VDAR 77. panta 1. punkts

Ja jums ir aizdomas, ka jūsu dati mūsu vietnē tiek apstrādāti nelikumīgi, varat sazināties ar uzraudzības iestādi. Jums ir tiesības iesniegt apelāciju ES dalībvalstī, kurā ir jūsu dzīvesvieta, darba vieta un/vai iespējamā pārkāpuma vieta, proti, iepriekš minētajās vietās varat izvēlēties uzraudzības iestādi, ar kuru sazināties. Pēc tam uzraudzības iestāde, kurai tika iesniegta apelācija, informēs jūs par jūsu iesnieguma statusu un iznākumu, tostarp par iespēju izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekli saskaņā ar GDPR 78. pantu.

14 | Tiešsaistes mārketings

14.1 WP statistika

Šī vietne izmanto WP statistika analīzes rīks no Veronas laboratorija (Tatari 64, 10134 Tallina, Igaunija) izstrādes komanda apmeklētāju piekļuves statistiskai novērtēšanai. Datu vākšanas un analīzes mērķis ir nepārtraukti uzlabot mūsu tīmekļa vietni un tās piedāvājumus. WP statistiku var izmantot, lai izveidotu pārskatam līdzīgu statistiku par vietnes apmeklētājiem. Piemēram, WP statistiku var izmantot, lai noteiktu, cik apmeklētāju ir piekļuvuši konkrētai lapai un cik procentu no tiem ir izmantojuši viedtālruni. WP statistikas statistika ir balstīta uz datiem, kas obligāti tiek pārsūtīti savienojumam starp tīmekļa pārlūkprogrammu un tīmekļa serveri (skatiet žurnāla datus). WP statistikai sīkfails nav nepieciešams. Izmantojot WP statistiku, vissvarīgākā ir jūsu privātuma un personas datu aizsardzība. Pati WP Statistics neievāc nekādus papildu apmeklētāju datus. Drīzāk WP statistika anonimizē apmeklētāju IP adreses pirms to saglabāšanas. Tāpēc apmeklētāja personas identifikācija nav iespējama pat pēc tam.

Šo privātuma politiku izstrādāja EDE Intenational AG. 
Pēdējā atjaunināšana: 01.2022


© EDE International AG. Visas tiesības aizsargātas.