Duomenų apsaugos pranešimai

Labai džiaugiamės, kad domitės mūsų įmone. Duomenų apsauga yra ypač didelis EDE International AG valdymo prioritetas. Naudotis EDE International AG interneto puslapiais galima visai nepateikiant jokių asmens duomenų. Tačiau jei duomenų subjektas nori naudotis specialiomis įmonės paslaugomis per mūsų svetainę, gali prireikti tvarkyti asmens duomenis. Jei asmens duomenis tvarkyti būtina ir nėra teisinio pagrindo tokiam tvarkymui, paprastai gauname duomenų subjekto sutikimą.

Duomenų subjekto asmens duomenų, tokių kaip vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ar telefono numeris, tvarkymas visada turi atitikti konkrečios šalies privatumo politiką, taikomą EDE International AG. Šia privatumo politika mūsų įmonė nori informuoti visuomenę apie renkamų, naudojamų ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį, apimtį ir tikslą. Be to, šioje duomenų apsaugos deklaracijoje duomenų subjektai yra informuojami apie jų teises.

Kaip duomenų valdytojas, EDE International AG įgyvendino daugybę techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų kuo išsamesnę šioje svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Nepaisant to, duomenų perdavimas internetu visada gali turėti saugumo spragų, todėl negalima garantuoti absoliučios apsaugos. Dėl šios priežasties kiekvienas duomenų subjektas gali laisvai pateikti mums asmens duomenis alternatyviomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu.

1 | Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Duomenų valdytojas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Europos Sąjungos valstybėse narėse taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir kitų duomenų apsaugos nuostatų prasme yra:

EDE International AG
Steinackerstrasse 3
8302 Klotenas, Šveicarija
Telefonas: + 41 44 3652800
El. paštas: info@ede-international.com
Svetainė: www.ede-international.com

2 | Svetainės teikimas ir žurnalo failų rengimas

Kiekvieną kartą, kai patenkama į mūsų svetainę, mūsų sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš prisijungusio kompiuterio kompiuterinės sistemos. Renkami šie duomenys:

 • Duomenų tvarkymo apimtis
 • Informacija apie naršyklės tipą ir naudojamą versiją
 • Skambinančio įrenginio operacinė sistema
 • Skambinančio įrenginio IP adresas
 • Prieigos data ir laikas
 • Svetainės ir ištekliai (vaizdai, failai, kitas puslapio turinys), pasiekiami mūsų svetainėje.
 • Svetainės, iš kurių naudotojo sistema pateko į mūsų svetainę (nuorodų siuntėjo sekimas)

Šie duomenys taip pat išsaugomi žurnalo failuose mūsų sistemoje. Šie duomenys nėra saugomi kartu su konkretaus vartotojo asmeniniais duomenimis, kad nebūtų identifikuojami atskiri svetainės lankytojai. Duomenų tvarkymas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu (teisėtas interesas). Mūsų teisėtas interesas yra užtikrinti, kad būtų pasiektas toliau aprašytas tikslas.

Vadinamasis registravimas atliekamas siekiant išlaikyti mūsų svetainės suderinamumą kuo daugiau lankytojų ir kovoti su piktnaudžiavimu bei pašalinti gedimus. Šiuo tikslu būtina registruoti skambinančio kompiuterio techninius duomenis, kad būtų galima kuo anksčiau reaguoti į klaidas, atakas prieš mūsų IT sistemas ir/ar mūsų svetainės funkcionalumo klaidas. Be to, duomenis naudojame siekdami optimizuoti svetainę ir apskritai užtikrinti mūsų informacinių technologijų sistemų saugumą ir tinkamą veikimą.

3 | Slapukai

EDE International AG svetainėse naudojami slapukai. Slapukai yra tekstiniai failai, patalpinami ir išsaugomi kompiuterio sistemoje per interneto naršyklę.

Daugelis svetainių ir serverių naudoja slapukus. Daugelyje slapukų yra vadinamasis slapuko ID. Slapuko ID yra unikalus slapuko identifikatorius. Jį sudaro simbolių eilutė, pagal kurią svetaines ir serverius galima priskirti konkrečiai interneto naršyklei, kurioje buvo išsaugotas slapukas. Tai leidžia lankomoms svetainėms ir serveriams atskirti atskirą duomenų subjekto naršyklę nuo kitų interneto naršyklių, kuriose yra kitų slapukų. Konkrečią interneto naršyklę galima atpažinti ir identifikuoti naudojant unikalų slapuko ID.

Naudodama slapukus, EDE International AG gali suteikti šios svetainės vartotojams patogesnes paslaugas, kurios nebūtų įmanomos be slapukų nustatymo.

Naudojant slapuką, informacija ir pasiūlymai mūsų svetainėje gali būti optimizuoti atsižvelgiant į vartotojo interesus. Slapukai leidžia mums, kaip jau minėta, atpažinti mūsų svetainės vartotojus. Šio pripažinimo tikslas – palengvinti vartotojams naudotis mūsų svetaine. Pavyzdžiui, slapukus naudojančios svetainės vartotojas neprivalo kiekvieną kartą apsilankęs svetainėje iš naujo įvesti savo prieigos duomenų, nes tai atlieka svetainė ir vartotojo kompiuterinėje sistemoje saugomas slapukas. Kitas pavyzdys – pirkinių krepšelio slapukas internetinėje parduotuvėje. Internetinė parduotuvė per slapuką įsimena prekes, kurias pirkėjas įdėjo į virtualų pirkinių krepšelį.

Duomenų subjektas gali bet kada neleisti mūsų svetainėje nustatyti slapukų, naudodamas atitinkamą nustatymą naudojamoje interneto naršyklėje ir taip visam laikui prieštarauti slapukų talpinimui. Be to, jau nustatyti slapukai gali būti bet kada ištrinti naudojant interneto naršyklę ar kitas programines programas. Tai įmanoma visose paplitusiose interneto naršyklėse. Duomenų subjektui išjungus slapukų nustatymą naudojamoje interneto naršyklėje, ne visos mūsų svetainės funkcijos gali būti pilnai naudojamos. 

4 | Registracija mūsų svetainėje

Suinteresuotas asmuo turi galimybę užsiregistruoti EDE International AG svetainėje, pateikdamas asmens duomenis (pradinį prisijungimą). Registracijai prašome šių asmens duomenų:

 • Vardas
 • Pavardė
 • E-mail
 • Pozicija kompanijoje
 • Įmonės / kompetencijos partnerio pavadinimas

Suinteresuoto asmens įvesti asmens duomenys renkami ir saugomi tik EDE International AG vidiniam naudojimui ir pačios EDE International AG tikslais. Už tvarkymą atsakingas asmuo (valdytojas) gali perduoti duomenis vienam ar keliems duomenų tvarkytojams, pvz., siuntų paslaugų teikėjui, kuris taip pat naudos asmens duomenis išimtinai vidiniam tikslui, priskirtinu už tvarkymą atsakingam asmeniui.

Registruojantis už duomenų tvarkymą atsakingo asmens svetainėje (pradinis prisijungimas), taip pat išsaugomas atitinkamo asmens interneto paslaugų teikėjo (IPT) suteiktas IP adresas, registracijos data ir laikas. Šie duomenys saugomi, nes tai vienintelis būdas užkirsti kelią piktnaudžiavimui mūsų paslaugomis ir, jei reikia, suteikti mums galimybę ištirti bet kokius padarytus nusikaltimus. Šiuo atžvilgiu šiuos duomenis būtina saugoti siekiant apsaugoti EDE International AG. Iš principo šie duomenys neperduodami trečiosioms šalims, nebent yra teisinė prievolė juos perduoti arba duomenų perdavimas atitinka baudžiamojo persekiojimo tikslą.

Suinteresuoto asmens registracija ir savanoriškas asmens duomenų teikimas atitinka tvarkytojo tikslą pasiūlyti suinteresuotam asmeniui turinį ar paslaugas, kurios dėl dalyko pobūdžio gali būti siūlomos tik registruotiems vartotojams. Užsiregistravę asmenys gali bet kada keisti registracijos metu pateiktus asmens duomenis arba visiškai juos ištrinti iš duomenų valdytojų duomenų bazės.

Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo (valdytojas) kiekvienam suinteresuotam asmeniui pareikalavus bet kuriuo metu suteikia informaciją apie tai, kokie asmens duomenys yra saugomi. Be to, suinteresuoto asmens prašymu ar nurodymu duomenų valdytojas atnaujina arba ištrina asmens duomenis, jei tai neprieštarauja jokiems teisiniams įsipareigojimams saugoti duomenis. Šiame kontekste visas už duomenų tvarkymą atsakingo asmens (valdytojo) personalas yra prieinamas atitinkamam asmeniui kaip kontaktinis asmuo.

5 | Susisiekimo galimybė per svetainę / kontaktinės formos naudojimas

EDE International AG tinklalapyje, remiantis teisės aktų nuostatomis, pateikiama informacija, leidžianti greitai elektroniniu būdu susisiekti su mūsų įmone ir tiesiogiai susisiekti su mumis, įskaitant bendrą vadinamojo elektroninio pašto adresą (el. adresas). Duomenų subjektui susisiekus su duomenų valdytoju el. paštu arba per kontaktinę formą, duomenų subjekto perduoti asmens duomenys išsaugomi automatiškai. Tokie asmens duomenys, kuriuos duomenų subjektas duomenų valdytojui pateikia savanoriškai, saugomi duomenų tvarkymo arba susisiekti su duomenų subjektu tikslais. Šie asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims.


Jei rašote mums naudodami mūsų kontaktinę formą ir pateikiate savo kontaktinius duomenis (įskaitant savo pageidavimus; pavyzdžiui, kurie mūsų produktai jus domina), mes juos apdorojame pagal teisinius reikalavimus ir naudojame tik atsakydami į Jūsų užklausa.

6 | Įprastas asmens duomenų ištrynimas ir blokavimas

Duomenų valdytojas tvarko ir saugo duomenų subjekto asmens duomenis tik tiek laiko, kiek būtina saugojimo tikslui pasiekti arba kai tai numato Europos direktyva ir reglamentas arba kitas įstatymų leidėjas įstatymuose ar teisės aktuose, kurie taikomi duomenų valdytojui. .

Jei saugojimo tikslas nebegalioja arba baigiasi Europos direktyvoje ir reglamente ar kito kompetentingo įstatymų leidėjo nustatytas saugojimo laikotarpis, asmens duomenys bus reguliariai blokuojami arba ištrinami pagal teisės aktų nuostatas. 

7 |Duomenų subjekto teisės

a) Teisė į patvirtinimą

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos direktyvos ir Reglamento suteiktą teisę gauti duomenų valdytojo patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi. Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti šia patvirtinimo teise, jis gali bet kada susisiekti su 1 punkte nurodytu duomenų valdytoju.

b) Teisė į informaciją

Kiekvienas asmuo, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, turi Europos direktyvoje ir reglamente suteiktą teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti su juo susijusių asmens duomenų, kurie buvo įrašyti, ir gauti jų kopiją. iš duomenų valdytojo. Be to, Europos direktyva ir reglamentas suteikė duomenų subjektui prieigą prie šios informacijos:

– Tvarkymo tikslai

– Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

– gavėjai arba gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, visų pirma tuo atveju, kai duomenų gavėjai yra trečiosiose šalyse arba tarptautinėse organizacijose.

– Jei įmanoma, planuojama asmens duomenų saugojimo trukmė arba, jei tai neįmanoma, šios trukmės nustatymo kriterijai.

– teisė reikalauti, kad su jais susiję asmens duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti arba kad duomenų valdytojas apribotų jų tvarkymą, arba teisė nesutikti su tokiu tvarkymu.

– Teisės kreiptis į priežiūros instituciją buvimas

– Jei asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto: Visa turima informacija apie duomenų kilmę

– automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, buvimą pagal BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalis ir bent jau šiais atvejais prasminga informacija apie tokio duomenų tvarkymo logiką ir apimtį bei numatomą poveikį. tema

Be to, duomenų subjektas turi teisę būti informuotas, ar asmens duomenys buvo perduoti trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai. Tokiu atveju duomenų subjektas taip pat turi teisę gauti informaciją apie atitinkamas apsaugos priemones, susijusias su perdavimu.

Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti šia teise gauti informaciją, jis gali bet kada susisiekti su 1 punkte nurodytu duomenų valdytoju.

c) Teisė į pataisą

Kiekvienas duomenų subjektas, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, turi Europos direktyvoje ir reglamente suteiktą teisę reikalauti, kad būtų nedelsiant ištaisyti netikslūs su juo susiję asmens duomenys. Be to, duomenų subjektas, atsižvelgdamas į tvarkymo tikslus, turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti bet kokie neišsamūs asmens duomenys, įskaitant papildomą pareiškimą.

Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti šia teise reikalauti taisyti, jis bet kuriuo metu gali kreiptis į 1 punkte nurodytą duomenų valdytoją.

d) Teisė į ištrynimą (teisė būti pamirštam)

Bet kuris duomenų subjektas, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, turi Europos direktyvoje ir reglamente suteiktą teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsiant ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, jei yra vienas iš šių pagrindų ir jei apdorojimas nėra būtinas:

Asmens duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi tikslais, kuriems jie nebereikalingi.

Duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti.

Duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnio teisėto pagrindo tvarkyti, arba duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį.

Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

Asmens duomenis ištrinti būtina, kad būtų laikomasi teisinės prievolės pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri taikoma duomenų valdytojui.

Asmens duomenys buvo renkami dėl informacinės visuomenės paslaugų, siūlomų pagal 8 m. BDAR 1 straipsnio XNUMX dalis.

Jei yra viena iš pirmiau minėtų priežasčių ir duomenų subjektas nori pasirūpinti, kad EDE International AG saugomi asmens duomenys būtų ištrinti, jis gali bet kada susisiekti su duomenų valdytoju, nurodytu 1 punkte. EDE International AG darbuotojai pasirūpinti, kad prašymas ištrinti būtų nedelsiant įvykdytas.

Jei asmens duomenis viešai paskelbė EDE International AG, o mūsų įmonė, kaip duomenų valdytojas, privalo ištrinti asmens duomenis pagal 17 m. BDAR 1 straipsnio XNUMX dalį, EDE International AG įgyvendina pagrįstas priemones, įskaitant technines priemones, atsižvelgdama į turimas technologijas ir įgyvendinimo išlaidas, siekdama informuoti kitus duomenų valdytojus, kurie tvarko paskelbtus asmens duomenis, kad duomenų subjektas prašė tie kiti duomenų valdytojai, kurių visos nuorodos į asmens duomenis arba asmens duomenų kopijos ar replikacijos yra ištrinamos, nebent tvarkyti būtina. EDE International AG darbuotojai konkrečiu atveju imsis reikiamų priemonių. 

e) Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Kiekvienas duomenų subjektas, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, turi Europos direktyvoje ir reglamente suteiktą teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

Duomenų subjektas ginčija asmens duomenų tikslumą laikotarpį, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą.

Duomenų tvarkymas yra neteisėtas, duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti asmens duomenų naudojimą.

Duomenų valdytojui asmens duomenų nebereikia tvarkymo tikslais, tačiau duomenų subjektui jų reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti.

Duomenų subjektas prieštaravo duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir dar nėra aišku, ar teisėti duomenų valdytojo pagrindai yra svarbesni už duomenų subjekto pagrindus.

Jei įvykdoma viena iš pirmiau minėtų sąlygų ir duomenų subjektas nori prašyti apriboti EDE International AG saugomus asmens duomenis, jis gali bet kuriuo metu susisiekti su duomenų valdytoju, nurodytu 1 punkte. EDE International AG darbuotojai imtis priemonių apriboti tvarkymą.

f) Teisė į duomenų perkeliamumą

Kiekvienas duomenų subjektas, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, turi Europos direktyvoje ir reglamente suteiktą teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas pateikė duomenų valdytojui, susistemintu būdu. , dažniausiai naudojamas ir mašininiu būdu skaitomas formatas. Jis taip pat turi teisę perduoti tokius duomenis kitam duomenų valdytojui, netrukdomas duomenų valdytojo, kuriam buvo pateikti asmens duomenys, jei tvarkymas grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punkte arba sutartyje pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą, o tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis, nebent tvarkymas yra būtinas siekiant atlikti užduotį, atliekamą visuomenės labui arba vykdydamas duomenų valdytojui suteiktus oficialius įgaliojimus.

Be to, naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas turi teisę gauti, kad asmens duomenys būtų tiesiogiai perduoti iš vieno duomenų valdytojo kitam duomenų valdytojui, jei yra techniškai įmanoma ir su sąlyga, kad tai nedaro neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Siekdamas patvirtinti teisę į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu susisiekti su EDE International AG.

g) Teisė prieštarauti

Kiekvienas asmuo, kuriam įtakos turi asmens duomenų tvarkymas, turi Europos direktyvoje ir reglamente suteiktą teisę bet kuriuo metu dėl su jo konkrečia padėtimi susijusių priežasčių nesutikti, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktu. Tai taip pat taikoma šiomis nuostatomis grindžiamam profiliavimui.

Gavusi prieštaravimą, EDE International AG nebetvarkys asmens duomenų, nebent galime įrodyti įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, kurie yra svarbesni už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant tvirtinti, įgyvendinti ar ginti pretenzijas.

Jei EDE International AG tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais tvarkomi asmens duomenys. Tai taikoma ir profiliavimui, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine reklama. Jei duomenų subjektas prieštarauja EDE International AG duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, EDE International AG nebetvarko asmens duomenų šiais tikslais.

Be to, duomenų subjektas turi teisę dėl priežasčių, susijusių su konkrečia jo padėtimi, nesutikti, kad EDE International AG tvarkytų su juo susijusius asmens duomenis mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistikos tikslais. tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį, išskyrus atvejus, kai toks tvarkymas yra būtinas vykdant užduotį, atliekamą visuomenės labui.

Siekdamas pasinaudoti teise prieštarauti, duomenų subjektas gali tiesiogiai susisiekti su bet kuriuo EDE International AG darbuotoju ar kitu darbuotoju. Nepaisydamas Direktyvos 2002/58/EB, duomenų subjektas taip pat gali laisvai pasinaudoti savo teise prieštarauti naudodamasis automatizuotomis procedūromis ir techninėmis specifikacijomis. 

h) automatizuotas sprendimų priėmimas konkrečiu atveju, įskaitant profiliavimą

Bet kuris duomenų subjektas, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, turi Europos direktyvoje ir reglamente suteiktą teisę, kad jam nebūtų taikomi sprendimai, pagrįsti vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kuris sukelia jam ar jai teisinių padarinių arba daro jam panašiai reikšmingą poveikį, jei sprendimas (1) nėra būtinas duomenų subjekto ir duomenų valdytojo sutarčiai sudaryti arba jos vykdymui, arba 2) yra įgaliotas pagal Sąjungos ar valstybės narės teisę. kuri taikoma duomenų valdytojui ir kad tokie teisės aktai nustato tinkamas priemones duomenų subjekto teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti, arba (3) yra imamasi gavus aiškų duomenų subjekto sutikimą.

Jei sprendimas (1) yra būtinas duomenų subjekto ir duomenų valdytojo sutarčiai sudaryti arba jos vykdymui, arba (2) jis priimtas gavus aiškų duomenų subjekto sutikimą, EDE International AG imasi tinkamų priemonių apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves bei teisėtus interesus, kurie apima bent teisę reikalauti, kad duomenų subjektas įsikištų, išreikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.

Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti teisėmis, susijusiomis su automatizuotų sprendimų priėmimu, jis bet kuriuo metu gali kreiptis į 1 punkte nurodytą duomenų valdytoją.

i) Teisė atšaukti sutikimą pagal duomenų apsaugos įstatymus

Bet kuris su asmens duomenų tvarkymu susijęs duomenų subjektas turi Europos direktyvoje ir reglamente suteiktą teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti teise atšaukti sutikimą, jis bet kuriuo metu gali kreiptis į 1 punkte nurodytą duomenų valdytoją.

8 | Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Art. 6 I(a) BDAR yra mūsų įmonė kaip teisinis pagrindas apdorojimo procedūroms, kurių metu gauname sutikimą tam tikrais tvarkymo tikslais. Jei asmens duomenis reikia tvarkyti vykdant sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, pavyzdžiui, atliekant duomenų tvarkymo operacijas, kurios būtinos prekėms pristatyti arba kitai paslaugai ar atlygiui suteikti , apdorojimas pagrįstas BDAR 6 straipsnio I dalies b punktu. Tas pats pasakytina ir apie apdorojimo operacijas, kurios būtinos ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti, pavyzdžiui, užklausų apie mūsų produktus ar paslaugas atveju. Jeigu mūsų įmonei yra taikoma teisinė prievolė, pagal kurią asmens duomenų tvarkymas tampa būtinas, pavyzdžiui, mokestinėms prievolėms vykdyti, tvarkymas grindžiamas 6 m. 6 I (c) BDAR. Galiausiai apdorojimo operacijos galėtų būti pagrįstos 47 str. 2 I (f) BDAR. Tvarkymo operacijos, kurioms netaikomas nė vienas iš pirmiau minėtų teisinių pagrindų, yra pagrįstos šiuo teisiniu pagrindu, jei tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti teisėtą mūsų įmonės ar trečiosios šalies interesą, su sąlyga, kad duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir laisvės neteikite pirmenybės. Mums leidžiama atlikti tokias tvarkymo operacijas, ypač todėl, kad jas konkrečiai paminėjo Europos teisės aktų leidėjas. Šiuo atžvilgiu įstatymų leidėjas laikėsi nuomonės, kad teisėtas interesas gali būti laikomas tuo atveju, jei duomenų subjektas yra duomenų valdytojo klientas (BDAR XNUMX konstatuojamoji dalis, XNUMX sakinys).

9 | Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies teisėti interesai, susiję su duomenų tvarkymu

Jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas BDAR 6 straipsnio I dalies f punktu, mūsų teisėtas interesas yra mūsų verslo veiklos vykdymas visų mūsų darbuotojų ir akcininkų gerovės labui.

10 | Laikotarpis, kurį asmens duomenys gali būti saugomi

Asmens duomenų saugojimo trukmės kriterijus yra atitinkamas įstatymų nustatytas saugojimo laikotarpis. Pasibaigus terminui, atitinkami duomenys yra reguliariai ištrinami, jei jų nebereikia sutarčiai įvykdyti ar inicijuoti.

11 | Teisiniai ar sutartiniai reikalavimai pateikti asmens duomenis; būtinybė sudaryti sutartį; duomenų subjekto pareiga pateikti asmens duomenis; galimos nepateikimo pasekmės

Informuojame, kad asmens duomenų teikimas iš dalies yra privalomas pagal įstatymus (pvz., mokesčių teisės aktai) arba taip pat gali atsirasti dėl sutartinių nuostatų (pvz., informacija apie sutarties partnerį). Kartais, norint sudaryti sutartį, duomenų subjektui gali prireikti pateikti mums asmens duomenis, kuriuos vėliau turime tvarkyti. Pavyzdžiui, duomenų subjektas privalo pateikti mums asmens duomenis, kai mūsų įmonė sudaro sutartį su duomenų subjektu. Asmens duomenų nepateikimas reikštų, kad sutartis su duomenų subjektu negalėtų būti sudaryta. Prieš pateikdamas asmens duomenis duomenų subjektas turi susisiekti su vienu iš mūsų darbuotojų. Mūsų darbuotojas kiekvienu konkrečiu atveju informuos duomenų subjektą, ar asmens duomenų pateikimas yra privalomas pagal įstatymą ar sutartį, ar būtinas sutarčiai sudaryti, ar yra pareiga pateikti asmens duomenis ir kokios būtų pasekmės nepateikus asmens duomenų. 

12 | Automatizuoto sprendimų priėmimo buvimas

Kaip atsakinga bendrovė nenaudojame automatinio sprendimų priėmimo ar profiliavimo.

13 | Teisė kreiptis į priežiūros instituciją pagal str. BDAR 77 straipsnio 1 dalis

Jei įtariate, kad jūsų duomenys mūsų svetainėje tvarkomi neteisėtai, galite kreiptis į priežiūros instituciją. Jūs turite teisę pateikti apeliaciją ES valstybėje narėje, kurioje gyvenate, dirbate ir (arba) tariamo pažeidimo vieta, ty galite pasirinkti priežiūros instituciją, į kurią kreipsitės aukščiau nurodytose vietose. Tada priežiūros institucija, kuriai buvo pateiktas skundas, informuos jus apie jūsų pateikimo būseną ir rezultatus, įskaitant galimybę pasinaudoti teismine gynybos priemone pagal BDAR 78 straipsnį.

14 | Internetinė rinkodara

14.1 WP statistika

Ši svetainė naudoja WP statistika analizės įrankis iš Veronos laboratorijos (Tatari 64, 10134 Talinas, Estija) kūrimo komanda statistiniam lankytojų prieigos įvertinimui. Duomenų rinkimo ir analizės tikslas – nuolatinis mūsų svetainės ir jos pasiūlymų tobulinimas. WP Statistics gali būti naudojamas kuriant apžvalginę statistiką apie svetainės lankytojus. Pavyzdžiui, WP statistika gali būti naudojama norint išmatuoti, kiek lankytojų pasiekė tam tikrą puslapį ir koks procentas jų naudojosi išmaniuoju telefonu. WP Statistics statistika yra pagrįsta duomenimis, kurie būtinai perduodami ryšiui tarp interneto naršyklės ir žiniatinklio serverio (žr. Žurnalo duomenis). WP Statistics slapukas nereikalingas. Naudojant WP statistiką itin svarbu apsaugoti jūsų privatumą ir asmeninius duomenis. Pati WP Statistics nerenka jokių papildomų lankytojų duomenų. Atvirkščiai, WP Statistics anonimizuoja lankytojų IP adresus prieš juos išsaugodama. Todėl net ir vėliau neįmanoma nustatyti lankytojo tapatybės.

Šią privatumo politiką sukūrė EDE Intenational AG. 
Paskutinis atnaujinimas: 01.2022


© EDE International AG. Visos teisės saugomos.