Obavijesti o zaštiti podataka

Jako nam je drago što ste zainteresirani za našu tvrtku. Zaštita podataka je od posebno visokog prioriteta za menadžment EDE International AG. Korištenje internetskih stranica EDE International AG moguće je bez davanja ikakvih osobnih podataka. Međutim, ako nositelj podataka želi koristiti posebne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka nužna, a ne postoji pravna osnova za takvu obradu, u pravilu dobivamo privolu nositelja podataka.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj subjekta podataka uvijek će biti u skladu s pravilima o privatnosti za pojedinu zemlju koja se primjenjuju na EDE International AG. Putem ove politike privatnosti naša tvrtka želi informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, ispitanici su obaviješteni o svojim pravima putem ove izjave o zaštiti podataka.

Kao voditelj obrade, EDE International AG je proveo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najpotpuniju zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Unatoč tome, prijenos podataka putem Interneta uvijek može imati sigurnosne nedostatke, tako da se ne može jamčiti apsolutna zaštita. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka slobodan je dostaviti nam osobne podatke na alternativni način, na primjer putem telefona.

1 | Naziv i adresa voditelja obrade podataka

Voditelj obrade podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi prirode zaštite podataka je:

EDE International AG
Steinackerstrasse 3
8302 Kloten, Švicarska
Telefon: + 41 44 3652800
E-mail: info@ede-international.com
Web stranica: www.ede-international.com

2 | Pružanje web stranice i priprema log datoteka

Svaki put kada se pristupi našoj web stranici, naš sustav automatski prikuplja podatke i informacije iz računalnog sustava računala koje pristupa. Prikupljaju se sljedeći podaci:

 • Opseg obrade podataka
 • Informacije o vrsti preglednika i korištenoj verziji
 • Operativni sustav pozivajućeg uređaja
 • IP adresa uređaja koji poziva
 • Datum i vrijeme pristupa
 • Web stranice i resursi (slike, datoteke, drugi sadržaj stranice) kojima se pristupa na našoj web stranici.
 • Web stranice s kojih je sustav korisnika pristupio našoj web stranici (praćenje referera)

Ovi se podaci također spremaju u log datotekama u našem sustavu. Ovi podaci se ne pohranjuju zajedno s osobnim podacima određenog korisnika, tako da se pojedinačni posjetitelji stranice ne identificiraju. Obrada podataka temelji se na članku 6. stavku 1. točki (f) GDPR (legitimni interes). Naš legitimni interes je osigurati postizanje svrhe opisane u nastavku.

Takozvano evidentiranje provodi se kako bi se održala kompatibilnost naše web stranice za što je moguće više posjetitelja te kako bi se suzbila zlouporaba i uklonili kvarovi. U tu svrhu potrebno je evidentirati tehničke podatke pozivajućeg računala kako bismo mogli što ranije reagirati na greške u prikazu, napade na naše IT sustave i/ili greške u funkcionalnosti naše web stranice. Osim toga, podatke koristimo za optimizaciju web stranice i općenito za osiguranje sigurnosti i ispravnog rada naših sustava informacijske tehnologije.

3 | Kolačići

Web stranice EDE International AG koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se postavljaju i pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Brojne web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova pomoću kojih se web stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim web stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik subjekta podataka od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati putem jedinstvenog ID-a kolačića.

Upotrebom kolačića EDE International AG može korisnicima ove web stranice pružiti usluge koje su jednostavnije za korištenje, a koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati u interesu korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je već spomenuto, prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Na primjer, korisnik web stranice koja koristi kolačiće ne mora ponovno unositi svoje pristupne podatke svaki put kada posjeti web stranicu jer to čine web stranica i kolačić pohranjeni u računalnom sustavu korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Internetska trgovina pamti artikle koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Subjekt podataka može spriječiti postavljanje kolačića na našoj web stranici u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku i na taj način trajno proturječiti postavljanju kolačića. Osim toga, već postavljeni kolačići mogu se obrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim prevladavajućim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije naše web stranice možda neće biti u potpunosti upotrebljive. 

4 | Registracija na našoj web stranici

Dotična osoba ima mogućnost registracije na web stranici EDE International AG davanjem osobnih podataka (početna prijava). Za registraciju tražimo sljedeće osobne podatke:

 • Ime
 • Prezime
 • E-mail
 • Pozicija u firmi
 • Naziv tvrtke / kompetentnog partnera

Osobni podaci koje unese dotična osoba prikupljaju se i pohranjuju isključivo za internu upotrebu EDE International AG i za vlastite potrebe EDE International AG. Osoba odgovorna za obradu (kontrolor) može proslijediti podatke jednom ili više izvršitelja obrade, npr. davatelju paketnih usluga, koji će također koristiti osobne podatke isključivo za internu svrhu koja se može pripisati osobi odgovornoj za obradu.

Registracijom na web stranici osobe odgovorne za obradu (početna prijava), također se pohranjuje IP adresa dodijeljena od pružatelja internetskih usluga (ISP) dotične osobe, datum i vrijeme registracije. Ovi podaci se pohranjuju jer je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga i, ako je potrebno, da nam se omogući istraživanje eventualno počinjenih kaznenih djela. U tom smislu, pohrana ovih podataka je neophodna za zaštitu EDE International AG. U načelu, ti se podaci ne prosljeđuju trećim stranama osim ako postoji zakonska obveza prosljeđivanja ili ako prosljeđivanje podataka služi u svrhu kaznenog progona.

Registracija dotične osobe i dobrovoljno davanje osobnih podataka služi u svrhu izvršitelja obrade da dotičnoj osobi ponudi sadržaj ili usluge koje se, zbog prirode stvari, mogu ponuditi samo registriranim korisnicima. Registrirane osobe slobodne su u bilo kojem trenutku izmijeniti osobne podatke navedene prilikom registracije ili ih u potpunosti izbrisati iz baze podataka voditelja obrade.

Osoba odgovorna za obradu (kontrolor) dužna je svakoj dotičnoj osobi u svakom trenutku, na zahtjev, dati informacije o tome koji se osobni podaci pohranjuju. Nadalje, voditelj obrade ažurira ili briše osobne podatke na zahtjev ili naznaku dotične osobe, ukoliko to nije u suprotnosti s bilo kojom zakonskom obvezom čuvanja podataka. U tom kontekstu, cjelokupno osoblje osobe odgovorne za obradu (kontrolor) dostupno je dotičnoj osobi kao kontakt osoba.

5 | Mogućnost kontakta putem web stranice/korištenje kontakt forme

Web stranica EDE International AG sadrži, temeljem zakonskih odredbi, informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našom tvrtkom kao i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adresa). Ako nositelj podataka kontaktira voditelja obrade putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje nosi nositelj podataka automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje nositelj podataka dobrovoljno dostavi voditelju obrade pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja s nositeljem podataka. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama.


Ako nam pišete putem našeg obrasca za kontakt i date nam svoje podatke za kontakt (uključujući vaše preferencije; na primjer, koji od naših proizvoda vas zanima), mi ih obrađujemo u skladu sa zakonskim zahtjevima i koristimo ih samo za odgovor na vaš upit.

6 | Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade će obrađivati ​​i čuvati osobne podatke ispitanika samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe pohrane ili ako je to predviđeno Europskom direktivom i Uredbom ili drugim zakonodavcem u zakonima ili propisima koji se odnose na voditelja obrade. .

Ako svrha pohrane više ne vrijedi ili ako istekne rok pohrane propisan Europskom Direktivom i Uredbom ili drugim nadležnim zakonodavcem, osobni podaci će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim odredbama. 

7 |Prava nositelja podataka

a) Pravo na potvrdu

Svaki nositelj podataka ima pravo, zajamčeno Europskom direktivom i Uredbom, od voditelja obrade dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose. Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade podataka navedenog pod 1.

b) Pravo na informaciju

Svaka osoba uključena u obradu osobnih podataka ima pravo dodijeljeno Europskom direktivom i Uredbom da u bilo kojem trenutku dobije besplatan pristup i kopiju osobnih podataka koji se odnose na nju ili nju koji su snimljeni od voditelja obrade podataka. Nadalje, Europska Direktiva i Uredba je subjektu podataka omogućila pristup sljedećim informacijama:

– Svrhe obrade

– Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

– Primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno u slučaju primatelja u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

– Ako je moguće, planirano trajanje za koje će se osobni podaci čuvati ili, ako to nije moguće, kriterije za određivanje tog trajanja

– Postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se na njih odnose ili na ograničenje obrade od strane voditelja obrade ili pravo na prigovor na takvu obradu

– Postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu

– Ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka: Sve dostupne informacije o podrijetlu podataka

– Postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, u skladu s člankom 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, smislene informacije o uključenoj logici te opsegu i namjeravanim učincima takve obrade podataka subjekt

Nadalje, nositelj podataka ima pravo biti obaviješten o tome jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, nositelj podataka također ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim zaštitnim mjerama u vezi s prijenosom.

Ako nositelj podataka želi ostvariti ovo pravo na informaciju, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade podataka navedenog pod 1.

c) Pravo na ispravak

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, zajamčeno Europskom direktivom i Uredbom, da bez odgode dobije ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. Nadalje, nositelj podataka ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, zatražiti dopunu svih nepotpunih osobnih podataka, uključujući i putem dopunske izjave.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade podataka navedenog pod 1.

d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, dodijeljeno Europskom direktivom i Uredbom, od voditelja obrade bez odgode ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, ako se primjenjuje jedan od sljedećih razloga i ukoliko obrada nije potrebna:

Osobni podaci prikupljeni su ili na drugi način obrađeni u svrhe za koje više nisu potrebni.

Ispitanik opoziva privolu na kojoj se obrada temeljila u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR-a i ne postoji druga pravna osnova za obradu.

Ispitanik se protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu ili se ispitanik protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.

Osobni podaci su nezakonito obrađeni.

Brisanje osobnih podataka potrebno je radi usklađivanja sa zakonskom obvezom prema pravu Unije ili države članice kojoj podliježe voditelj obrade podataka.

Osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude sukladno čl. 8(1) GDPR.

Ako postoji jedan od gore navedenih razloga, a nositelj podataka želi dogovoriti brisanje osobnih podataka pohranjenih od strane EDE International AG, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade podataka navedenog pod 1. Zaposlenici EDE International AG će dogovoriti da se zahtjevu za brisanjem odmah udovolji.

Ukoliko je osobne podatke javno objavio EDE International AG i naša tvrtka, kao voditelj obrade, dužna je brisati osobne podatke sukladno čl. 17(1) GDPR, EDE International AG će provesti razumne mjere, uključujući tehničke mjere, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, kako bi obavijestili druge voditelje obrade podataka koji obrađuju objavljene osobne podatke da je ispitanik zatražio od oni drugi voditelji obrade podataka da su sve poveznice na osobne podatke ili kopije ili replikacije osobnih podataka izbrisane, osim ako je obrada neophodna. Zaposlenici EDE International AG će poduzeti potrebne aranžmane u pojedinačnom slučaju. 

e) Pravo na ograničenje obrade

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, zajamčeno Europskom direktivom i Uredbom, ishoditi od voditelja obrade ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Ispitanik osporava točnost osobnih podataka za razdoblje koje voditelju obrade podataka omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.

Obrada je nezakonita, ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje korištenja osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik treba za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ispitanik se usprotivio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i još nije jasno imaju li legitimni razlozi voditelja obrade prednost nad onima nositelja podataka.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a nositelj podataka želi zatražiti ograničenje osobnih podataka pohranjenih od strane EDE International AG, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade podataka navedenog pod 1. Zaposlenici EDE International AG će dogovoriti ograničenje obrade.

f) Pravo na prijenos podataka

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, dodijeljeno Europskom direktivom i Uredbom, dobiti osobne podatke koji se na njega ili nju odnose, a koje je ispitanik dostavio voditelju obrade podataka, u strukturiranom obliku , često korišten i strojno čitljiv format. On/ona također ima pravo prenijeti takve podatke drugom voditelju obrade podataka bez ometanja od strane voditelja obrade kojemu su osobni podaci dostavljeni, pod uvjetom da se obrada temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR ili Članak 9. stavak 2. točka (a) GDPR-a ili na ugovor u skladu s člankom 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima, osim ako je obrada nužna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti povjerenih voditelju obrade podataka.

Nadalje, kada ostvaruje svoje pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a, ispitanik ima pravo ishoditi prijenos osobnih podataka izravno od jednog voditelja obrade do drugog voditelja obrade, u mjeri u kojoj to je tehnički izvedivo i pod uvjetom da ne utječe negativno na prava i slobode drugih osoba.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, nositelj podataka može kontaktirati EDE International AG u bilo kojem trenutku.

g) Pravo na prigovor

Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo dodijeljeno Europskom direktivom i Uredbom da se u bilo kojem trenutku, na temelju svoje posebne situacije, usprotivi obradi osobnih podataka koji se odnose na nju ili nju, a koji se na temelju članka 6. stavka 1. točke (e) ili (f) GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama.

EDE International AG više neće obrađivati ​​osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu, koji nadjačavaju interese, prava i slobode nositelja podataka, ili za tvrdnju, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjevi.

Ako EDE International AG obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, nositelj podataka ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju za takav marketing. To se također odnosi i na profiliranje, ukoliko je povezano s takvim izravnim oglašavanjem. Ako se nositelj podataka protivi EDE International AG obradi u svrhe izravnog marketinga, EDE International AG više neće obrađivati ​​osobne podatke u te svrhe.

Osim toga, nositelj podataka ima pravo, na temelju njegove ili njezine posebne situacije, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a koju provodi EDE International AG u znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe. svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. GDPR-a, osim ako je takva obrada nužna za obavljanje zadaće koja se provodi u javnom interesu.

Kako bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik može izravno kontaktirati bilo kojeg zaposlenika EDE International AG ili drugog zaposlenika. Ispitanik također ima slobodu ostvariti svoje pravo na prigovor putem automatiziranih postupaka koristeći tehničke specifikacije u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ. 

h) Automatizirano donošenje odluka u pojedinačnom slučaju uključujući profiliranje

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, zajamčeno Europskom direktivom i Uredbom, da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke u odnosu na njega ili nju. na sličan način značajno utječe na njega ili nju, pod uvjetom da odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ili (2) je ovlaštena prema pravu Unije ili pravu države članice kojemu podliježe voditelj obrade i da takav zakon utvrđuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se poduzima uz izričit pristanak ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ili (2) je donesena uz izričiti pristanak ispitanika, EDE International AG će provesti odgovarajuće mjere za štititi prava i slobode i legitimne interese ispitanika, što uključuje najmanje pravo na intervenciju ispitanika, izražavanje njegovog ili njezinog stajališta i osporavanje odluke.

Ako nositelj podataka želi ostvariti prava u vezi s automatskim odlukama, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade podataka navedenog pod 1.

i) Pravo na opoziv privole prema zakonu o zaštiti podataka

Svaki nositelj podataka na kojeg se obrada osobnih podataka odnosi ima pravo prema Europskoj direktivi i Uredbi povući privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje privole, može se u bilo kojem trenutku obratiti voditelju obrade podataka navedenom pod 1.

8 | Pravni temelj obrade

Umjetnost. 6 I(a) GDPR služi našoj tvrtki kao pravna osnova za postupke obrade u kojima dobivamo privolu za određene svrhe obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, kao što je slučaj, na primjer, s radnjama obrade koje su potrebne za isporuku robe ili pružanje druge usluge ili naknade , obrada se temelji na članku 6. I (b) GDPR-a. Isto vrijedi i za postupke obrade koji su nužni za provedbu predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj obrada osobnih podataka postaje nužna, kao što je za ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6 I (c) GDPR. U konačnici, radnje obrade mogle bi se temeljiti na čl. 6 I (f) GDPR. Radnje obrade koje nisu obuhvaćene nijednom od gore navedenih pravnih osnova temelje se na ovoj pravnoj osnovi ako je obrada nužna za zaštitu legitimnog interesa naše tvrtke ili treće strane, pod uvjetom da su interesi, temeljna prava i slobode nositelja podataka ne uzimajte prioritet. Posebno nam je dopušteno obavljati takve postupke obrade jer ih je izričito naveo europski zakonodavac. U tom pogledu, zakonodavac je zauzeo stajalište da se legitimni interes može pretpostaviti ako je ispitanik korisnik voditelja obrade podataka (uvodna izjava 47, rečenica 2 GDPR).

9 | Legitimni interesi u obradi koju provodi voditelj obrade podataka ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. I (f) GDPR-a, naš legitimni interes je obavljanje naših poslovnih aktivnosti za dobrobit svih naših zaposlenika i naših dioničara.

10 | Razdoblje na koje se osobni podaci mogu čuvati

Kriterij za trajanje pohrane osobnih podataka je odnosni zakonski rok čuvanja. Nakon isteka roka, odgovarajući podaci se rutinski brišu ako više nisu potrebni za ispunjenje ili početak ugovora.

11 | Zakonski ili ugovorni zahtjevi za pružanje osobnih podataka; nužnost sklapanja ugovora; obveza nositelja podataka da pruži osobne podatke; moguće posljedice nepružanja

Obavještavamo vas da je pružanje osobnih podataka djelomično uvjetovano zakonom (npr. porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih propisa (npr. podaci o ugovornom partneru). Ponekad, za sklapanje ugovora, može biti potrebno da nam nositelj podataka dostavi osobne podatke koje naknadno moramo obraditi. Na primjer, ispitanik je dužan dati nam osobne podatke kada naša tvrtka sklopi ugovor s subjektom podataka. Nedavanje osobnih podataka značilo bi da se ugovor s nositeljem podataka ne može sklopiti. Prije nego što nositelj podataka pruži osobne podatke, on ili ona moraju kontaktirati jednog od naših zaposlenika. Naš zaposlenik će informirati nositelja podataka od slučaja do slučaja je li davanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza davanja osobnih podataka i kakve bi bile posljedice nedavanja osobnih podataka. 

12 | Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.

13 | Pravo na žalbu nadzornom tijelu prema čl. 77(1) GDPR

Ako sumnjate da se vaši podaci nezakonito obrađuju na našim stranicama, možete se obratiti nadzornom tijelu. Imate pravo žalbe u državi članici EU-a u kojoj boravite, gdje radite i/ili gdje je došlo do navodnog prekršaja, odnosno možete odabrati nadzorno tijelo s kojim ćete se obratiti u gore navedenim mjestima. Nadzorno tijelo kojem je podnesena žalba tada će vas obavijestiti o statusu i ishodu vaše prijave, uključujući mogućnost pravnog lijeka prema članku 78. GDPR-a.

14 | Online marketing

14.1 WP statistika

Ova web stranica koristi WP statistika alat za analizu iz Verona Labs (Tatari 64, 10134 Tallinn, Estland) razvojni tim za statističku procjenu pristupa posjetitelja. Svrha prikupljanja i analize podataka je kontinuirano poboljšanje naše web stranice i njezine ponude. WP Statistics može se koristiti za izradu statistike nalik pregledu o posjetiteljima web stranice. Na primjer, WP Statistics može se koristiti za mjerenje koliko je posjetitelja pristupilo određenoj stranici i koliki je postotak njih koristio pametni telefon. Statistika WP Statistics-a temelji se na podacima koji se nužno prenose za vezu između web-preglednika i web-poslužitelja (vidi Podaci dnevnika). WP Statistics ne zahtijeva kolačić. Zaštita vaše privatnosti i osobnih podataka je najvažnija kada koristite WP Statistics. Sama WP Statistics ne prikuplja nikakve dodatne podatke o posjetiteljima. Umjesto toga, WP Statistics anonimizira IP adrese posjetitelja prije nego ih pohrani. Osobna identifikacija posjetitelja stoga nije moguća, čak ni naknadno.

Ovu politiku privatnosti izradio je EDE Intenational AG. 
Posljednje ažuriranje: 01.2022


© EDE International AG. Sva prava pridržana.