Právní informace

EDE International AG
Hofwiesenstrasse 3
8057 Zürich
Švýcarsko

Komerční registr:
CH-020.3.037.371-9,
HRB Kanton Curych

rejstříkový soud: 
Místní soud v Curychu

Číslo daně z přidané hodnoty:
CHE-485.707.133 XNUMX XNUMX

Zastoupená generální ředitelkou Annegret Franzen, EDE International AG:
Telefon + 41 44 3652800
Fax + 41 44 3653477
info(zavináč)ede-international.com

Redakce zodpovědná za tento web:
Mayte Jakstait, EDE International AG: 
mayte.jakstait(at)ede-international.com

Spotřebitelská arbitrážní komise:
Nejsme povinni se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem a nejsme na to připraveni.


© EDE International AG. Všechna práva vyhrazena.